• Art. 18f. - Dane wprowad...
  28.02.2021

Art. 18f. post. egzek. w adm.


Dane wprowadzane przez wierzyciela do Rejestru Należności Publicznoprawnych

§ 1.
Wierzyciel wprowadza do rejestru znane mu informacje dotyczące:
1)
odroczenia terminu zapłaty należności pieniężnej;
2)
rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej;
3)
wszczęcia postępowania upadłościowego;
4)
wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego;
5)
wstrzymania wykonania ostatecznej decyzji, postanowienia lub innego orzeczenia, o którym mowa w art. 18b informacje gromadzone w Rejestrze Należności Publicznoprawnych § 1 pkt 2;
6)
wszczęcia postępowania administracyjnego, postępowania podatkowego albo postępowania sądowoadministracyjnego, jeżeli wszczęcie nastąpiło po ujawnieniu danych, o których mowa w art. 18b informacje gromadzone w Rejestrze Należności Publicznoprawnych § 2;
7)
wszczęcia postępowania w trybie nadzwyczajnym w sprawie ostatecznej decyzji, postanowienia lub innego orzeczenia, o których mowa w art. 18b informacje gromadzone w Rejestrze Należności Publicznoprawnych § 1 pkt 2;
8)
wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 18i sprzeciw w sprawie zagrożenia ujawnieniem lub wprowadzenia danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych;
9)
umorzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 59 umorzenie postępowania egzekucyjnego § 2, w przypadku gdy nie upłynęło 5 lat od dnia, w którym postanowienie o umorzeniu tego postępowania stało się ostateczne;
10)
śmierci lub ustania bytu prawnego zobowiązanego.
§ 2.
Wierzyciel wprowadza do rejestru znane mu informacje dotyczące ustania okoliczności, o których mowa w § 1 pkt 1–9.
§ 3.
Informacje, o których mowa w § 1 i 2, wprowadzone do rejestru, podlegają ujawnieniu w rejestrze, w przypadku, o którym mowa w art. 18e ujawnianie danych w Rejestrze Należności Publicznoprawnych.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku VAT Sprawdź
Art. 18f. Dane wprowadzane przez wierzyciela do Rejestru ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Gniezno (woj. wielkopolskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...