• Art. 42d. - Opłata od wn...
  19.01.2021

Ustawa o podatku od towarów i usług

Stan prawny aktualny na dzień: 19.01.2021

Dz.U.2020.0.106 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Art. 42d. pod. tow. i usł.


Opłata od wniosku o wydanie WIS

1.
Wniosek o wydanie WIS podlega opłacie w wysokości 40 zł.
2.
W przypadku, o którym mowa w art. 42b wniosek o wydanie WIS ust. 5 pkt 2, opłata za wniosek o wydanie WIS jest ustalana jako iloczyn kwoty określonej w ust. 1 i liczby towarów oraz usług składających się, w ocenie wnioskodawcy, razem na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu.
3.
Opłata za wniosek o wydanie WIS stanowi dochód budżetu państwa.
4.
Opłata za wniosek o wydanie WIS podlega zwrotowi:
1)
w całości – w przypadku wycofania wniosku;
2)
w części przekraczającej należną wysokość – w przypadku uiszczenia jej w wysokości wyższej od należnej.
5.
Zwrotu opłaty za wniosek o wydanie WIS dokonuje się nie później niż w terminie 30 dni od dnia:
1)
wycofania wniosku;
2)
zakończenia postępowania w sprawie wydania WIS – w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2.
Art. 42d. Opłata od wniosku o wydanie WIS - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...