• Art. 42c. - Związanie or...
  19.01.2021

Ustawa o podatku od towarów i usług

Stan prawny aktualny na dzień: 19.01.2021

Dz.U.2020.0.106 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Art. 42c. pod. tow. i usł.


Związanie organów podatkowych WIS

1.
WIS wiąże organy podatkowe wobec podmiotów, o których mowa w art. 42b wniosek o wydanie WIS ust. 1, dla których została wydana, w odniesieniu do:
1)
towaru będącego przedmiotem dostawy, importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia dokonanych po dniu, w którym WIS została doręczona;
2)
usługi, która została wykonana po dniu, w którym WIS została doręczona;
3)
towarów oraz usług, które razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu wykonaną po dniu, w którym WIS została doręczona.
2.
W przypadku zmiany albo uchylenia WIS i zastosowania się przez podmiot, na rzecz którego została ona wydana, do WIS przed jej zmianą albo uchyleniem, przepisy art 14k–14m Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.
3.
W przypadku:
1)
czynności, o której mowa w art. 42a wiążąca informacja stawkowa (WIS), dokonanej po dniu, w którym WIS została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej organu wydającego WIS, do podmiotu innego niż podmiot, o którym mowa w ust. 1,
2)
zastosowania na potrzeby podatku klasyfikacji towaru według Nomenklatury scalonej (CN), określonej dla tego towaru w wiążącej informacji akcyzowej
– przepisy art 14k–14m Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio.
Art. 42c. Związanie organów podatkowych WIS - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...