• Art. 3. pod. tow. i usł. ...
  23.01.2021

Ustawa o podatku od towarów i usług

Stan prawny aktualny na dzień: 23.01.2021

Dz.U.2020.0.106 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Art. 3. pod. tow. i usł.


Właściwość organu podatkowego dla płatników bez siedziby w miejscu prowadzenia działalności

1.
(uchylony)
2.
(uchylony)
3.
W przypadku podatników:
1)
(uchylony)
2)
nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju – właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, zwany dalej „naczelnikiem drugiego urzędu skarbowego”;
3)
o których mowa w art. 130a objaśnienie pojęć na potrzeby rozdziału pkt 2, i podmiotów zagranicznych, o których mowa w art. 131 objaśnienie pojęć rozdziału dotyczących procedur szczególnych pkt 2, zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziałach 6a i 7, dla których państwem członkowskim konsumpcji jest Rzeczpospolita Polska – właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego.
3a.
(uchylony)
4.
(uchylony)
5.
(uchylony)
6.
W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 15 podatnicy podatku od towarów i usług, zakres działalności gospodarczej ust. 1a i art. 17 inne kategorie podatników ust. 1i, właściwym organem podatkowym jest organ podatkowy, który był właściwy dla zmarłego podatnika w dniu jego śmierci.
Art. 3. Właściwość organu podatkowego dla płatników bez s... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 62 Interpretacje: 10 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...