• Art. 106i. - Termin wyst...
  20.01.2021

Ustawa o podatku od towarów i usług

Stan prawny aktualny na dzień: 20.01.2021

Dz.U.2020.0.106 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Art. 106i. pod. tow. i usł.


Termin wystawienia faktury

1.
Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, z zastrzeżeniem ust. 2‒9.
2.
Jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, o której mowa w art. 106b obowiązek wystawienia faktury ust. 1 pkt 4, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.
3.
Fakturę wystawia się nie później niż:
1)
30.
dnia od dnia wykonania usług - w przypadku, o którym mowa w art. 19a powstanie obowiązku podatkowego ust. 5 pkt 3 lit. a;
2)
60.
dnia od dnia wydania towarów - w przypadku, o którym mowa w art. 19a powstanie obowiązku podatkowego ust. 5 pkt 3 lit. b, z zastrzeżeniem ust. 4;
3)
90.
dnia od dnia wykonania czynności - w przypadku, o którym mowa w art. 19a powstanie obowiązku podatkowego ust. 5 pkt 3 lit. c;
4) z upływem terminu płatności – w przypadku, o którym mowa w art. 19a powstanie obowiązku podatkowego ust. 5 pkt 4.
4.
W przypadku dostawy towarów, o których mowa w art. 19a powstanie obowiązku podatkowego ust. 5 pkt 3 lit. b, gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120. dnia od pierwszego dnia wydania towarów.
5.
W przypadku, o którym mowa w art. 29a podstawa opodatkowania usług i dostawy towarów ust. 12, fakturę wystawia się nie później niż:
1)
7.
dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania;
2)
60.
dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu zwrotu opakowania.
6.
W przypadkach, o których mowa w art. 106b obowiązek wystawienia faktury ust. 3, fakturę wystawia się:
1)
zgodnie z ust. 1 i 2 - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone do końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty;
2)
nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania - jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, o którym mowa w pkt 1.
6a.
W przypadku, o którym mowa w art. 106b obowiązek wystawienia faktury ust. 4, przepisy ust. 6 stosuje się odpowiednio.
7.
Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:
1)
dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi;
2)
otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.
8.
Przepis ust. 7 pkt 1 nie dotyczy wystawiania faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, o których mowa w art. 19a powstanie obowiązku podatkowego ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4, jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.
9.
Przepisów ust. 3, 4 i 8 nie stosuje się do wystawiania faktur w zakresie dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w art. 8a transfer bonu jednego przeznaczenia ust. 1 i 3.
Art. 106i. Termin wystawienia faktury - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...