• Ustawa o podatku od spadk...
  12.07.2020

Ustawa o podatku od spadków i darowizn

Stan prawny aktualny na dzień: 12.07.2020

Dz.U.2018.0.644 t.j. - Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe

Traci moc ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. poz. 228).
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma również zastosowanie do spraw wszczętych przed jej wejściem w życie, niezakończonych decyzją ostateczną.


----------
[Ustawa została ogłoszona 11.08.1983 r. - Dz.U. z 1983 r. poz. 207]
Orzeczenia: 3 Interpretacje: 1 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...