• Ustawa o podatku dochodow...
  23.01.2021

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 23.01.2021

Dz.U.2020.0.1426 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Rozdział 7a. (uchylony)

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...