• Art. 42g. - Termin przes...
  04.12.2020

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 04.12.2020

Dz.U.2020.0.1426 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 42g. pod. doch.od osób fi


Termin przesyłania rocznych obliczeń podatku i informacji urzędowi skarbowemu i płatnikowi

1.
Płatnicy oraz podmioty, o których mowa w art. 42a informacja o wysokości przychodów, przesyłają roczne obliczenie podatku, o którym mowa w art. 34 pobieranie zaliczek przez organy rentowe ust. 7, oraz informacje, o których mowa w art. 34 pobieranie zaliczek przez organy rentowe ust. 8, art. 35 podmioty obowiązane do poboru zaliczek ust. 10, art. 39 przekazanie imiennych informacji urzędowi skarbowemu ust. 1 i 3, art. 42 termin przekazania składek przez prowadzących działalność gospodarczą i ich obowiązki informacyjne ust. 2 pkt 1, art. 42a informacja o wysokości przychodów ust. 1 oraz art. 42e wypłata świadczeń przez komornika ust. 6:
1)
urzędowi skarbowemu – w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym;
2)
podatnikowi – w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.
2.
W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, obowiązek przesłania rocznego obliczenia podatku oraz informacji, o których mowa w ust. 1, jest wykonywany nie później niż w dniu zaprzestania prowadzenia działalności.
Art. 42g. Termin przesyłania rocznych obliczeń podatku i ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...