• Art. 24ba. - Obowiązek w...
  20.09.2019

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 20.09.2019

Dz.U.2019.0.1387 t.j. - Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Art. 24ba. pod. doch.od osób fi


Obowiązek wyodrębnienie w dokumentacji składników majątku przenoszonych poza terytorium RP

Podatnicy obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych lub ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych albo wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, którzy przenoszą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składniki majątku, o których mowa w art. 30da podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków ust. 2 i art. 30dh przeniesienie składnika majątku do innego państwa UE przez spółkę niebędącą osobą prawną ust. 3, są obowiązani wyodrębnić te składniki w prowadzonych księgach, ewidencji lub wykazie.
Art. 24ba. Obowiązek wyodrębnienie w dokumentacji składni... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Aplikant
Poznań (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
Radca prawny
Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...