• Ustawa o opiece nad dzieć...
  17.01.2021

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Stan prawny aktualny na dzień: 17.01.2021

Dz.U.2021.0.75 t.j. - Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Obserwuj akt

Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. poz. 307, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. poz. 89, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. poz. 335, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. poz. 159) w załączniku wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r. poz. 1217 i poz. 1706 oraz z 2010 r. poz. 1578) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 693, 995, 1217, 1240, 1268, 1302, 1359, 1735 i 1830) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. poz. 1322 oraz z 2010 r. Nr 257, poz. 1725) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. poz. 415, z późn. zm.): (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. poz. 1027, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięto).
W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. poz. 1365, z późn. zm.): (zmiany pominięto).
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...