• Art. 191. - Data wejścia...
  22.04.2019

Ustawa o ochronie informacji niejawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 22.04.2019

Dz.U.2018.0.412 t.j. - Ustawa z dnia z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

Art. 191. inf.niejaw.


Data wejścia w życie ustawy

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia z wyjątkiem art. 131 zmiana ustawy o żegludze śródlądowej, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 01.10.2010 r. - Dz.U. z 2010 r. poz. 1228]
Art. 191. Data wejścia w życie ustawy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...