• Art. 45. lasy - Służba Le...
  30.03.2020

Ustawa o lasach

Stan prawny aktualny na dzień: 30.03.2020

Dz.U.2020.0.6 t.j. - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Art. 45. lasy


Służba Leśna - zadania, wymagania wobec pracowników

1.
W Lasach Państwowych tworzy się Służbę Leśną. Do Służby Leśnej zalicza się pracowników zajmujących się:
1)
sprawami zarządu lasami będącymi w zarządzie Lasów Państwowych;
2)
prowadzeniem gospodarki leśnej i ochroną lasów;
3)
zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia;
4)
sprawami nadzoru, o którym mowa w art. 5 podmioty sprawujące nadzór nad gospodarką leśną, w razie powierzenia takiego nadzoru.
2.
Pracownikiem Służby Leśnej może być osoba, która:
1)
jest obywatelem polskim;
2)
ukończyła 21 lat;
3)
ma pełnię praw cywilnych i obywatelskich;
4)
posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe;
5)
cieszy się nienaganną opinią;
6)
zatrudniona jest w pełnym wymiarze czasu pracy;
7)
posiada odpowiedni stan zdrowia;
8)
nie była karana sądownie za przestępstwo z chęci zysku lub z innych niskich pobudek.
Art. 45. Służba Leśna - zadania, wymagania wobec pracowników - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Krosno (woj. podkarpackie)
Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...