• Art. 25. lasy - Rozporząd...
  06.06.2020

Ustawa o lasach

Stan prawny aktualny na dzień: 06.06.2020

Dz.U.2020.0.6 t.j. - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

Art. 25. lasy


Rozporządzenie w sprawie sporządzania planów urządzenia lasu

Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe warunki i tryb sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu, o której mowa w art. 19 podmioty sporządzające plany urządzenia lasu, ust. 3,
2)
szczegółowe wymagania w zakresie wyposażenia technicznego i wielkości potencjału kadrowego niezbędnego do należytego i terminowego wykonywania prac urządzeniowych, z uwzględnieniem wykształcenia, stażu pracy i wykonywanych czynności
– mając na uwadze zapewnienie terminowego i prawidłowego sporządzania planów urządzenia lasu.
Art. 25. Rozporządzenie w sprawie sporządzania planów urz... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...