• Art. 17e. - Wynagrodzeni...
  30.11.2020

AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

Stan prawny aktualny na dzień: 30.11.2020

Dz.U.2017.0.1277 t.j. - AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

Art. 17e. kom. sąd.


Wynagrodzenie z tytułu autorskich praw majątkowych do programu komputerowego

1.
Minister Sprawiedliwości określa, w drodze decyzji, po zasięgnięciu opinii biegłego, wysokość wynagrodzenia należnego osobie, której przysługują autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, stanowiącego ekwiwalent nabytych przez Skarb Państwa, na podstawie decyzji, o której mowa w art. 17d przyznanie Skarbowi Państwa uprawnień do autorskich praw majątkowych do programu komputerowego ust. 1, uprawnień wynikających z autorskich praw majątkowych do tego programu.
2.
Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do sądu powszechnego.
3.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia osoby, której przysługują autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego, względem Skarbu Państwa wynikające z przeniesienia na rzecz Skarbu Państwa uprawnień określonych w decyzji, o której mowa w art. 17d przyznanie Skarbowi Państwa uprawnień do autorskich praw majątkowych do programu komputerowego ust. 1.
Art. 17e. Wynagrodzenie z tytułu autorskich praw majątkow... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...