• Art. 8. - Podległość org...
  29.10.2020

Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej

Stan prawny aktualny na dzień: 29.10.2020

Dz.U.2018.0.1557 t.j. - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

Obserwuj akt

Art. 8. insp. wet.


Podległość organów Inspekcji

1.
Wojewódzki lekarz weterynarii podlega, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epizootycznego na obszarze swojej właściwości, Głównemu Lekarzowi Weterynarii.
2.
Graniczny lekarz weterynarii podlega Głównemu Lekarzowi Weterynarii.
3.
Powiatowy lekarz weterynarii podlega wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii.
4.
Minister właściwy do spraw rolnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, określi, w drodze rozporządzenia, terytorialny zakres działania powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii oraz ich siedziby, biorąc pod uwagę:
1)
zasadniczy podział terytorialny państwa, z tym że zakres działania powiatowego lekarza weterynarii może obejmować kilka powiatów;
2)
możliwości finansowe i organizacyjne Inspekcji;
3)
potrzebę zapewnienia realizacji zadań Inspekcji na obszarze całego kraju.
Art. 8. Podległość organów Inspekcji - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...