• Art. 33. - Rozporządzeni...
  30.10.2020

Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej

Stan prawny aktualny na dzień: 30.10.2020

Dz.U.2018.0.1557 t.j. - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

Obserwuj akt

Art. 33. insp. wet.


Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności Inspekcji oraz przekazywania Komisji Europejskiej informacji o opłatach

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy sposób ustalania i wysokość opłat za wykonanie czynności, o których mowa w art. 30 opłaty pobierane przez Inspekcję, ust. 1,
2)
sposób i miejsce pobierania opłat,
3)
sposób przekazywania Komisji Europejskiej informacji w zakresie określonym w pkt 1 i 2
- mając na względzie przepisy Unii Europejskiej w zakresie zasad pobierania i wysokości opłat za czynności weterynaryjne.
Art. 33. Rozporządzenie w sprawie opłat za czynności Insp... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...