• Art. 26. - Wystawianie ś...
  29.10.2020

Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej

Stan prawny aktualny na dzień: 29.10.2020

Dz.U.2018.0.1557 t.j. - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

Obserwuj akt

Art. 26. insp. wet.


Wystawianie świadectwa zdrowia

1.
Świadectwa zdrowia wystawia organ Inspekcji lub upoważniony przez ten organ urzędowy lekarz weterynarii, zwani dalej "wystawiającym świadectwo".
2.
Wystawiający świadectwo powinien:
1)
posiadać wiedzę w zakresie przepisów zawartych w aktach prawnych, o których mowa w art. 1 zakres regulacji ustawy, pkt 3;
2)
znać zasady przeprowadzania kontroli weterynaryjnej oraz sposób wystawiania świadectw zdrowia.
3.
Wystawiający świadectwo:
1)
poświadcza dane, co do których posiada wiedzę i które mogą być przez niego ustalone;
2)
podpisuje świadectwa zdrowia:
a) prawidłowo wypełnione,
b) zwierząt lub produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu, które zostały przez niego skontrolowane.
4.
Jeżeli wystawienie świadectwa zdrowia następuje na podstawie innych dokumentów, to wystawiający świadectwo jest obowiązany posiadać te dokumenty przed jego wystawieniem.
5.
Wystawiający świadectwo może wystawić świadectwo zdrowia na podstawie danych, które zostały:
1)
ustalone przez osoby, o których mowa w art. 16 wyznaczenie lekarzy weterynarii do wykonania niektórych czynności, ust. 1, jeżeli wystawiający świadectwo może potwierdzić prawdziwość tych danych, lub
2)
uzyskane w wyniku realizacji programów monitorowania, planów badań kontrolnych, planów urzędowych kontroli, o których mowa w art. 13 zadania Głównego Lekarza Weterynarii, ust. 1 pkt 6 i art. 14 zadania wojewódzkiego lekarza weterynarii, ust. 1 pkt 4, oraz zatwierdzonych programów zapewnienia jakości, określonych w przepisach odrębnych;
3)
uzyskane podczas innych urzędowych kontroli przeprowadzanych przez uprawnione organy;
4)
uzyskane z badań laboratoryjnych określonych w art. 25e uprawnienia do prowadzenia niektórych badań laboratoryjnych ust. 1.
Art. 26. Wystawianie świadectwa zdrowia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...