• Art. 25d. - Bazy danych ...
  23.10.2020

Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej

Stan prawny aktualny na dzień: 23.10.2020

Dz.U.2018.0.1557 t.j. - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

Obserwuj akt

Art. 25d. insp. wet.


Bazy danych wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych

1.
Dane dotyczące wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych w zakresie określonym w art. 23 badania laboratoryjne produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, są gromadzone i przetwarzane przy użyciu systemu teleinformatycznego obejmującego:
1)
centralną bazę danych prowadzoną przez krajowe laboratoria referencyjne;
2)
lokalne bazy danych prowadzone w zakładach higieny weterynaryjnej przeprowadzających badania laboratoryjne dla celów kontroli urzędowych.
2.
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych, a także sposób prowadzenia baz danych określonych w ust. 1, mając na względzie zapewnienie efektywnej kontroli stanu bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności, o której mowa w art. 3 zadania Inspekcji ust. 1 pkt 2 lit. b, oraz stanu zdrowia zwierząt, a także szybkiego przepływu informacji dotyczących wyników tych badań.
Art. 25d. Bazy danych wyników przeprowadzonych badań labo... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...