• Art. 21. hazard. - Przeda...
  30.10.2020

Ustawa o grach hazardowych

Stan prawny aktualny na dzień: 30.10.2020

Dz.U.2019.0.847 t.j. - Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych

Art. 21. gry hazardowe


Przedawnienie roszczeń związanych z udziałem w grze hazardowej

1.
Roszczenia związane z udziałem w grze hazardowej przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
2.
Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
3.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb zgłaszania roszczeń uczestników, mając na względzie ochronę interesów uczestników gier hazardowych.
Art. 21. Przedawnienie roszczeń związanych z udziałem w g... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 15
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...