• Ustawa o dniach wolnych o...
  14.07.2020

Ustawa o dniach wolnych od pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 14.07.2020

Dz.U.2015.0.90 t.j. - Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy

Obserwuj akt
Dniami wolnymi od pracy są:
1)
dni niżej wymienione:
a) 1 stycznia - Nowy Rok,
b) 6 stycznia - Święto Trzech Króli,
c) pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
d) drugi dzień Wielkiej Nocy,
e) 1 maja - Święto Państwowe,
f) 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,
g) pierwszy dzień Zielonych Świątek,
h) dzień Bożego Ciała,
i) 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
j) 1 listopada - Wszystkich Świętych,
k) 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości,
l) 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
m) 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia;
2)
niedziele.
Orzeczenia: 22 Porównania: 1 Przypisy: 1
Tracą moc wszystkie przepisy, regulujące sprawę dni wolnych od pracy odmiennie od przepisów niniejszej ustawy.
Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...