• § 7. - Odbywanie stażu
  26.02.2020

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 26.02.2020

Dz.U.2016.0.2193 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego

Obserwuj akt

§ 7 staż doradc.restrukt


Odbywanie stażu

Odbywanie stażu adaptacyjnego może polegać w szczególności na:
1)
uczestnictwie w charakterze obserwatora w czynnościach związanych z nadzorem nad czynnościami dłużnika lub zarządem nad przedsiębiorstwem dłużnika w postępowaniach restrukturyzacyjnych;
2)
uczestnictwie w charakterze obserwatora w czynnościach związanych z zarządzaniem majątkiem upadłego oraz z likwidacją lub prowadzeniem przedsiębiorstwa upadłego;
3)
zapoznaniu się z dokumentacją prowadzoną przez nadzorcę, zarządcę lub syndyka;
4)
sporządzaniu projektów sprawozdań, w tym sprawozdań rachunkowych, spisu inwentarza, spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych, listy wierzytelności i planu podziału funduszy masy upadłości;
5)
sporządzaniu projektów sprawozdań z tymczasowego nadzoru;
6)
uczestnictwie w charakterze obserwatora w co najmniej jednym zgromadzeniu wierzycieli i co najmniej jednej radzie wierzycieli.
§ 7 Odbywanie stażu - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...