• § 34. - Opłata za udział...
  08.07.2020

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 08.07.2020

Dz.U.2016.0.2193 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego

Obserwuj akt

§ 34 staż doradc.restrukt


Opłata za udział w teście umiejętności

1.
Wysokość kosztów przeprowadzenia testu umiejętności obejmujących wydatki Komisji, Zespołu oraz koszty obsługi administracyjnej testu umiejętności ustala każdorazowo organ prowadzący postępowanie.
2.
Wysokość opłaty za udział w teście umiejętności, stanowiącej iloraz wysokości kosztów przeprowadzenia testu umiejętności i liczby wnioskodawców, którzy złożyli wniosek o przeprowadzenie testu umiejętności, ustala każdorazowo organ prowadzący postępowanie.
3.
Wnioskodawca uiszcza opłatę, o której mowa w ust. 2, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w § 16 ust. 1, na rachunek bankowy wskazany przez organ prowadzący postępowanie.
4.
W przypadku nieprzystąpienia przez wnioskodawcę do testu umiejętności po uiszczeniu opłaty, o której mowa w ust. 1, opłata ta podlega zwrotowi w wysokości 50%.
5.
Zwrot 50% wysokości opłaty uiszczonej następuje z urzędu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia organowi prowadzącemu postępowanie numeru rachunku bankowego wnioskodawcy.
§ 34 Opłata za udział w teście umiejętności - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...