• Rozporządzenie Ministra F...
  02.04.2020

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Stan prawny aktualny na dzień: 02.04.2020

Dz.U.2019.0.132 t.j. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 41 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Określa się wykazy towarów wymienionych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN), stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. poz. 1638 oraz z 2011 r. poz. 363).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 30.12.2011 r. - Dz.U. z 2011 r. poz. 1727]


ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH IMPORT OBJĘTY JEST STAWKĄ PODATKU, O KTÓREJ MOWA W ART. 41 UST. 2 USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Pozycja Kod CN Wyszczególnienie
1   0101 Konie, osły, muły i osłomuły, żywe
2   0102 Bydło żywe
3   0103 Świnie żywe
4   0104 Owce i kozy, żywe
5   0105 Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki
      Pozostałe zwierzęta żywe:
      - Ssaki:
6   0106 11 00 - - Naczelne
      - - Króliki i zające:
7   0106 14 10 - - - Króliki domowe
8 * 0106 14 90 - - - Pozostałe1)
9 * 0106 19 00 - - Pozostałe2)
10 * 0106 33 00 - - Strusie; emu (Dromaius novaehollandiae)3)
      - Owady:
11   0106 41 00 - - Pszczoły
12 * 0106 49 00 - - Pozostałe4)
13   0201 Mięso z bydła, świeże lub schłodzone
14   0202 Mięso z bydła, zamrożone
15   0203 Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone
16   0204 Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone
17   0205 00 Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone
18   0206 Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone
19   0207 Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone
20   0208 Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone
21 * 0209 Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone5)
22   0210 Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów
23   0301 Ryby żywe
24   0302 Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304
25   0303 Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304
26   0304 Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone
27   0305 Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi
28   0306 Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; skorupiaki, w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi
29   0307 Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mięczaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki z mięczaków, nadające się do spożycia przez ludzi
30   0308 Bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; wędzone bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych, innych niż skorupiaki i mięczaki, nadające się do spożycia przez ludzi
31   0401 Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego
32   0402 Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego
33   0403 Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao
34   0404 Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
35   0405 Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania
36   0406 Ser i twaróg
37   0407 Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane
38   0408 Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego
39   0409 00 00 Miód naturalny
40   0410 00 00 Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
41(uchylona)      
42   0504 00 00 Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone
43(uchylona)      
44(uchylona)      
45(uchylona)      
46 ex 0511 Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi - z wyłączeniem CN 0511 99
47   0601 Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne, korony i kłącza, w stanie uśpienia roślin, wegetacji lub kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie, inne niż korzenie objęte pozycją 1212
48 ex 0602 Pozostałe rośliny żywe (włącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia - z wyłączeniem CN 0602 90 41
    0603 Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub docelówzdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane
49   0701 Ziemniaki, świeże lub schłodzone
50   0702 00 00 Pomidory, świeże lub schłodzone
51   0703 Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone
52   0704 Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone
53   0705 Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone
54   0706 Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone
55   0707 00 Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone
56   0708 Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone
57   0709 Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone
58   0710 Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone
59 * 0711 Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia7)
60   0712 Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone
61   0713 Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone
62   0714 Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca
63   0801 Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie i orzechy nerkowca, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane
64   0802 Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane
65   0803 Banany, włącznie z plantanami, świeże lub suszone
66   0804 Daktyle, figi, ananasy, awokado, guawa, mango i smaczelina, świeże lub suszone
67   0805 Owoce cytrusowe, świeże lub suszone
68   0806 Winogrona, świeże lub suszone
69   0807 Melony (włącznie z arbuzami) i papaje, świeże
70   0808 Jabłka, gruszki i pigwy, świeże
71   0809 Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże
72   0810 Pozostałe owoce, świeże
73   0811 Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego
74 * 0812 Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia7)
75   0813 Owoce suszone, inne niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806; mieszanki orzechów lub owoców suszonych objętych niniejszym działem
76 * 0814 00 00 Skórki owoców cytrusowych lub melonów (włącznie z arbuzami), świeże, zamrożone, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących7)
77   0904 21 90 - Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta:- - - Pozostałe
      - Kwiat muszkatołowy:
78   0908 21 00 - - Nierozgniatany ani niemielony
79   0908 22 00 - - Rozgniatany lub mielony
      - Kardamony:
80   0908 31 00 - - Nierozgniatane ani niemielone
81   0908 32 00 - - Rozgniatane lub mielone
82   0909 Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu lub kminku; jagody jałowca
83 ex * 0910 Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne8)- z wyłączeniem CN 0910 11 00, 0910 12 00, 0910 20 90, 0910 91 90, 0910 99 39 i 0910 99 99
84   1001 Pszenica i meslin
85   1002 Żyto
86   1003 Jęczmień
87   1004 Owies
88   1005 Kukurydza
89   1006 Ryż
90   1007 Ziarno sorgo
91   1008 Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża
92   1101 00 Mąka pszenna lub z meslin
93   1102 Mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin
94   1103 Kasze, mączki i granulki, zbożowe
95   1104 Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone lub śrutowane), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone
96   1105 Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, ziemniaczane
97   1106 Mąka, mączka i proszek, z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713, z sago lub z korzeni, lub bulw, objętych pozycją 0714, lub z produktów objętych działem 8
98   1108 Skrobie; inulina
99   1109 00 00 Gluten pszenny, nawet suszony
100   1201 Nasiona soi, nawet łamane
101   1202 Orzeszki ziemne, nieprażone ani niepoddane w inny sposób obróbce cieplnej, nawet łuskane lub łamane
102   1203 00 00 Kopra
103   1204 00 Nasiona lnu, nawet łamane
104   1205 Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane
105   1206 00 Nasiona słonecznika, nawet łamane
106   1207 Pozostałe nasiona i owoce oleiste, nawet łamane
107 * 1208 Mąka i mączka, z nasion lub owoców oleistych, innych niż z gorczycy9)
108   1209 Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu
109   1210 Szyszki chmielowe, świeże lub suszone, nawet mielone, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina
110 * 1211 Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami), w rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub docelówowadobójczych, grzybobójczych lub podobnych, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane10)
111   1212 91 - - Burak cukrowy
112   1212 92 00 - - Chleb świętojański
113   1212 93 00 - - Trzcina cukrowa
114   1212 94 00 - - Korzenie cykorii
115 ex 1212 99 - - Pozostałe - z wyłączeniem CN 1212 99 49
116   1213 00 00 Słoma i plewy zbóż, niepreparowane, nawet siekane, mielone, prasowane lub w formie granulek
117   1214 Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne, siano, lucerna (alfalfa), koniczyna, esparceta, kapusta pastewna, łubin, wyka i podobne produkty pastewne, nawet granulowane
118 ex 1302 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych - z wyłączeniem CN 1302 12 00, 1302 13 00, 1302 14 00 i 1302 19
119 * 1501 Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 15035)
120 * 1502 Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 15035)
121 * 1503 00 Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej9)
122 * 1504 Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)
123 * 1506 00 00 Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)
124 * 1507 Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)
125 * 1508 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)
126 * 1509 Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)
127 * 1510 00 Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 15099)
128 * 1511 Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie9)
129 * 1512 Olej z nasion słonecznika, z krokosza barwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)
130 * 1513 Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)
131 * 1514 Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie9)
      Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie:
      - Olej lniany i jego frakcje:
132 * 1515 11 00 - - Olej surowy9)
133 * 1515 19 - - Pozostały9)
      - Olej kukurydziany i jego frakcje:
134   1515 21 - - Olej surowy
135   1515 29 - - Pozostały
136 * 1515 30 - Olej rycynowy i jego frakcje9)
137 * 1515 50 - Olej sezamowy i jego frakcje9)
138 * 1515 90 - Pozostałe9)
139 * 1516 Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone9)
140 * 1517 Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 15169)
141   1601 00 Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów
142 * 1602 Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane5)
143 * 1603 00 Ekstrakty i soki, z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych11)
144   1604 Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej
145   1605 Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane
146   1701 Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej
147 * 1702 Pozostałe cukry, włącznie z chemicznie czystymi: laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym; karmel12)
148   1703 Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru
149 * 1901 Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; przetwory spożywcze ztowarówobjętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5% masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone13)
150   1902 Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany
151   1903 00 00 Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach
152   1904 Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
153   1905 10 00 - Chleb chrupki
      - - Gofry i wafle:
154 * 1905 32 05 - - - O zawartości wody przekraczającej 10% masy14)
      - Sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe:
155   1905 40 90 - - Pozostałe
156   1905 90 10 - - Mace
157 * 1905 90 20 - - Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane docelówfarmaceutycznych, wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby15)
158   1905 90 30 - - - Chleb, bułki, niezawierające dodatku miodu, jajek, sera lub owoców, a zawierające w suchej masie nie więcej niż 5% masy cukru i nie więcej niż 5% masy tłuszczu
      - - - Pozostałe:
159 * 1905 90 70 - - - - Zawierające 5% masy lub więcej sacharozy, cukru inwertowanego lub izoglukozy16)
160 * 1905 90 80 - - - - Pozostałe16) i 17)
161 * 2001 Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym7)
162 * 2002 Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym7)
163 * 2003 Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym7)
164 * 2004 Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 20067)
165 * 2005 Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 20067)
166   2006 00 Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane)
167 * 2007 Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej7)
168 * 2008 Owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, lub alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone7)
169   2009 Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej
170   2101 30 - Cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty
171 ex 2103 Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka, z gorczycy oraz gotowa musztarda - z wyłączeniem CN 2103 30 90
172   2104 Zupy i buliony i preparaty do nich; złożone przetwory spożywcze, homogenizowane
173   2105 00 Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao
174 * 2106 Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone7)
175     Wody, włącznie z naturalnymi lub sztucznymi wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg:
* 2201 90 00 - Pozostałe18)
176 * 2202 Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycją 200919)
177   2301 Mąki, mączki i granulki, z mięsa lub podrobów, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi; skwarki
178   2302 Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, nawet granulowane
179   2303 10 - Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości
180   2303 20 - Wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru
181 * 2303 30 00 - Pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane20)
182 * 2304 00 00 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego9)
183 * 2305 00 00 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych9)
184 * 2306 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż te objęte pozycją 2304 lub 23059)
185   2308 00 Materiały roślinne i odpady roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne, nawet w postaci granulek, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
186   2309 Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt
187 ex 2401 Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe - z wyłączeniem CN 2401 30 00
188 * 2509 00 00 Kreda21)
189 * 2518 10 00 - Dolomit niekalcynowany ani niespiekany22)
190   2522 Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne, inne niż tlenek wapnia i wodorotlenek wapnia, objęte pozycją 2825
191     Substancje mineralne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
* 2530 90 00 - Pozostałe23)
192 * 2703 00 00 Torf (włącznie z odpadkami torfowymi), nawet aglomerowany24)
193 * 2802 00 00 Siarka, sublimowana lub strącona; siarka koloidalna25)
194 * 2814 Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym26)
195 * 2834 21 00 Azotany:- Potasu27)
196 * 2835 Podfosforyny, fosforyny i fosforany; polifosforany, nawet niezdefiniowane chemicznie28)
      - Fluorowcowane pochodne węglowodorów cykloalkanowych, cykloalkenowych i cykloterpenowych:
197   2903 81 00 - - 1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan (HCH(ISO)), włącznie z lindanem (ISO,INN)
198   2903 82 00 - - Aldryna (ISO), chlordan (ISO) i heptachlor (ISO)
198a   2903 83 00 - - Mireks (ISO)
199   2903 89 - - Pozostałe
      - Fluorowcowane pochodne węglowodorów aromatycznych:
200 * 2903 92 00 - - Heksachlorobenzen (ISO) i DDT (ISO) (klofenotan (INN),1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan)29)
201 * 2918 21 00 - - Kwas salicylowy i jego sole30)
202 * 2918 22 00 - - Kwas o-acetylosalicylowy, jego sole i estry30)
203 * 2918 23 00 - - Pozostałe estry kwasu salicylowego i ich sole30)
204 * 2922 41 00 - - Lizyna i jej estry; ich sole30)
205 * 2922 42 00 - - Kwas glutaminowy i jego sole30)
206 * 2923 Czwartorzędowe sole amoniowe i wodorotlenki; lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy, nawet niezdefiniowane chemicznie30)
207 ex* 2924 Związki z karboksyamidową grupą funkcyjną; związki z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego30)- z wyłączeniem CN 2924 21 00
208(uchylona)      
209(uchylona)      
210     Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu:
* 2932 20 - Laktony31)
      Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu:
211 * 2933 11 - - Fenazon (antypiryna) i jego pochodne30)
212 * 2933 19 - - Pozostałe30)
213 * 2933 21 00 - - Hydantoina i jej pochodne30)
214 * 2933 52 00 - - Malonylomocznik (kwas barbiturowy) i jego sole30)
215 * 2933 53 - - Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN), butalbital (INN), butobarbital, cyklobarbital (INN), metylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), fenobarbital (INN), sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) i winylbital (INN); ich sole30)
216 * 2933 54 00 - - Pozostałe pochodne malonylomocznika (kwasu barbiturowego); ich sole30)
217 * 2933 55 00 - - Loprazolam (INN), meklokwalon (INN), metakwalon (INN) i zipeprol (INN); ich sole30)
218 * 2933 59 - - Pozostałe30)
      - Związki zawierające w strukturze nieskondensowany pierścień triazyny (nawet uwodorniony):
219 * 2933 69 - - Pozostałe30)
220     Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; pozostałe związki heterocykliczne:
* 2934 30 - Związki zawierające w strukturze fenotiazynowy układ pierścieniowy (nawet uwodorniony), nieskondensowany dalej30)
221 * 2935 Sulfonamidy30)
222 * 2936 Prowitaminy i witaminy, naturalne i syntetyczne (włącznie z naturalnymi koncentratami), ich pochodne stosowane głównie jako witaminy, oraz mieszaniny wymienionych substancji, nawet w dowolnym rozpuszczalniku30)
223 * 2937 Hormony, prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny, naturalne lub syntetyczne; ich pochodne i analogi strukturalne, włącznie z polipeptydami o zmodyfikowanym łańcuchu, stosowane głównie jako hormony30)
224 * 2938 Glikozydy, naturalne lub syntetyczne oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne30)
225 * 2939 Alkaloidy roślinne, naturalne lub syntetyczne, ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne30)
226 * 2940 00 00 Cukry, chemicznie czyste, inne niż sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza; etery cukrów, acetale cukrów i estry cukrów i ich sole, inne niż produkty objęte pozycją 2937, 2938 lub 293930)
227 * 2941 Antybiotyki30)
228 * 3001 Gruczoły i pozostałe narządy docelóworganoterapeutycznych, suszone, nawet sproszkowane; ekstrakty z gruczołów lub pozostałych narządów lub ich wydzielin docelóworganoterapeutycznych; heparyna i jej sole; pozostałe substancje ludzkie lub zwierzęce, preparowane docelówterapeutycznych lub profilaktycznych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone30)
229 * 3002 Krew ludzka; krew zwierzęca preparowana docelówterapeutycznych, profilaktycznych lub diagnostycznych; antysurowice, pozostałe frakcje krwi i produkty immunologiczne, nawet modyfikowane lub otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksyny, hodowle mikroorganizmów (z wyłączeniem drożdży) oraz podobne produkty30)
230 * 3003 Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z dwóch lub więcej składników, które zmieszano docelówterapeutycznych lub profilaktycznych, ale niepakowane w odmierzone dawki ani do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej30)
231 * 3004 Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) złożone z produktów zmieszanych lub niezmieszanych docelówterapeutycznych, lub profilaktycznych, pakowane w odmierzone dawki (włącznie z lekami podawanymi przez skórę) lub do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej30)
232 * 3005 Wata, gaza, bandaże i podobne artykuły (na przykład opatrunki, plastry przylepne, kataplazmy) impregnowane lub pokryte substancjami farmaceutycznymi lub pakowane do postaci, lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, docelówmedycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych30)
233 ex* 3006 Produkty farmaceutyczne wymienione w uwadze 4 do niniejszego działu30)- z wyłączeniem CN 3006 10 30, 3006 10 90, 3006 40 00, 3006 70 00, 3006 91 00 i 3006 92 00
234   3101 00 00 Nawozy zwierzęce lub roślinne, nawet zmieszane ze sobą lub poddane obróbce chemicznej; nawozy produkowane przez zmieszanie lub obróbkę chemiczną produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego
      Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe:
235   3102 10 - Mocznik, nawet w roztworze wodnym
236   3102 21 00 - - Siarczan amonu
237   3102 29 00 - - Pozostałe
238   3102 30 - Azotan amonu, nawet w roztworze wodnym
239 * 3102 40 - Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozami32)
240 * 3102 50 00 - Azotan sodu33)
241   3102 60 00 - Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu
242   3102 80 00 - Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym
243 * 3102 90 00 - Pozostałe, włącznie z mieszaninami niewymienionymi w poprzednich podpozycjach32)
244   3103 Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne
245 ex 3104 Nawozy potasowe, mineralne lub chemiczne - z wyłączeniem CN 3104 20
246 * 3105 Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; pozostałe nawozy;towaryniniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg27)
247 * 3407 00 00 Pasty modelarskie, włącznie z przeznaczonymi do zabawy dla dzieci; preparaty znane jako "wosk dentystyczny" lub jako "dentystyczny materiał formierski", pakowane w zestawy, w opakowania do sprzedaży detalicznej lub w postaci płytek, podków, lasek lub podobnej formie; pozostałe preparaty do stosowania w dentystyce, na bazie gipsu (gipsu kalcynowanego lub siarczanu wapnia)34)
248     Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny:
* 3501 10 90 - - Pozostałe35)
      Albuminy (włączając koncentraty dwu lub więcej białek serwatki, zawierające w przeliczeniu na suchą substancję więcej niż 80% masy białka serwatki), albuminiany i pozostałe pochodne albumin:- Albumina jaja:
249   3502 11 - - Suszona
250   3502 19 - - Pozostała
251 * 3502 20 - Albumina mleka, włącznie z koncentratami złożonymi z dwóch lub więcej białek serwatki36)
252 * 3502 90 - Pozostałe37)
253   3503 00 10 - Żelatyna i jej pochodne
254   3505 10 - Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane
255   3507 Enzymy; preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
256     Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia; film płaski do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony, nawet w kasetach:- Do promieni rentgenowskich38)
* 3701 10 00
257     Film fotograficzny w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z dowolnego materiału innego niż papier, tektura lub tekstylia; film w rolkach do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony:
* 3702 10 00 - Do promieni rentgenowskich39)
      Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, opóźniające kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne produkty, pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów lub artykułów (na przykład taśm nasyconych siarką, knotów i świec oraz lepów na muchy):-Towarywymienione w uwadze 1 do podpozycji do niniejszego działu:
258   3808 52 00 - - DDT (ISO) (klofenotan (INN)), w opakowaniach o masie netto nieprzekraczającej 300 g
258a   3808 59 00 - - Pozostałe
      -Towarywymienione w uwadze 2 do podpozycji do niniejszego działu:
258b   3808 61 00 - - W opakowaniach o masie netto nieprzekraczającej 300 g
258c   3808 62 00 - - W opakowaniach o masie netto przekraczającej 300 g, ale nieprzekraczającej 7,5 kg
258d   3808 69 00 - - Pozostałe
259   3808 91 - - Środki owadobójcze (insektycydy)
260   3808 92 - - Środki grzybobójcze (fungicydy)
261   3808 93 - - Środki chwastobójcze (herbicydy), opóźniające kiełkowanie oraz regulatory wzrostu roślin
262 * 3808 94 - - Środki odkażające40)
263   3808 99 - - Pozostałe
264 * 3821 00 00 Gotowe pożywki do namnażania i odżywiania drobnoustrojów (włącznie z wirusami i tym podobnymi) lub komórek roślinnych, ludzkich lub zwierzęcych41)
265 * 3822 00 00 Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożach, gotowe odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na podłożach, inne niż te objęte pozycją 3002 lub 3006; certyfikowane materiały wzorcowe42)
      Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
266 * 3824 99 58 - - - - Plastry z nikotyną (systemy transdermalne) przeznaczone do pomagania palaczom w zaprzestaniu palenia30)
267 * 3824 99 61 - - - - - Produkty pośrednie z produkcji antybiotyków otrzymane podczas fermentacji Streptomyces tenebrarius, nawet suszone, do stosowania do produkcji leków dla ludzi objętych pozycją 300443)
268 * 3824 99 62 - - - - - Produkty pośrednie z produkcji soli monensin43)
269 * 3824 99 64 - - - - - Pozostałe43)
270 * 4009 Przewody, rury i węże, z gumy, innej niż ebonit, nawet z wyposażeniem (na przykład złącza, kolanka, kołnierze)44)
271(uchylona)      
272     Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem:
* 4015 11 00 - - Chirurgiczne45)
273 * 4115 20 00 - Skwarki i pozostałe odpady skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, nienadające się do produkcji artykułów skórzanych; pył, proszek i mączka ze skóry wyprawionej46)
      - Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub w podobnych postaciach:
274   4401 11 00 - - Z drzew iglastych
274a   4401 12 00 - - Z drzew innych niż iglaste
      Pozostałe artykuły z drewna:
275 * 4421 91 00 - - Z bambusa47)
275a   * 4421 99 99 - - - - Pozostałe47)
276     Wata celulozowa:
* 4818 90 90 - Pozostałe48)
277(uchylona)      
278(uchylona)      
279(uchylona)      
280(uchylona)      
281(uchylona)      
282   5001 00 00 Kokony jedwabników nadające się do motania
283(uchylona)      
284 * 5301 10 00 - Len surowy lub roszony53)
285 * 5302 10 00 - Konopie siewne, surowe lub roszone53)
286 * 5303 10 00 - Juta i pozostałe włókna tekstylne łykowe, surowe lub roszone53)
287 * 5305 00 00 Włókno kokosowe, manila (konopie manilskie lub Musa textilis Nee), ramia i pozostałe włókna tekstylne roślinne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, surowe lub przerobione, ale nieprzędzione; pakuły, wyczeski i odpady tych włókien (włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną)53)
288     Części obuwia (włącznie z cholewkami, nawet przymocowanymi do podeszew innych niż podeszwy zewnętrzne); podpodeszwy wyjmowane (wkładki), podkładki pod pięty i podobne artykuły; getry, sztylpy i podobne artykuły oraz ich części:
* 6406 90 90 - - Pozostałe47)
289 * 7318 23 00 - - Nity54)
290     Maszyny, instalacje przemysłowe lub laboratoryjne, nawet ogrzewane elektrycznie (z wyłączeniem pieców, piekarników i pozostałych urządzeń objętych pozycją 8514), do obróbki materiałów w procesach wymagających zmiany temperatury, takich jak: grzanie, gotowanie, prażenie, destylowanie, rektyfikowanie, sterylizowanie, pasteryzowanie, poddawanie działaniu pary wodnej, suszenie, odparowywanie, parowanie, skraplanie lub chłodzenie, inne niż urządzenia lub instalacje, w rodzaju stosowanych docelówdomowych; urządzenia do podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne:
* 8419 90 - Części55)
291     Maszyny, urządzenia i wyposażenie (inne niż maszyny objęte pozycjami od 8456 do 8465) do przygotowywania lub wykonywania płyt, cylindrów lub innych elementów drukarskich; płyty, cylindry i inne elementy drukarskie; płyty, cylindry i kamienie litograficzne, przygotowane docelówdrukarskich (na przykład strugane, ziarnowane lub polerowane):
* 8442 30 00 - Maszyny, urządzenia i wyposażenie56)
292(uchylona)      
      Maszyny do automatycznego przetwarzania danych i urządzenia do nich; czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarzania takich danych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
293 * 8471 80 00 - Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych58)
294 * 8471 90 00 - Pozostałe58)
      Pozostałe maszyny biurowe (na przykład hektografy lub powielacze białkowe, maszyny adresujące, automaty wydające banknoty, maszyny do sortowania, liczenia lub pakowania monet, urządzenia do temperowania ołówków, dziurkacze lub zszywacze):
294a(uchylona)      
294b * 8472 90 80 - - Pozostałe57)
295   8713 Wózki dla osób niepełnosprawnych, nawet z silnikiem lub napędzane mechanicznie w inny sposób
296   * 9001 30 00 - Soczewki kontaktowe64)
297   * 9001 40 - Soczewki okularowe szklane64)
298   * 9001 50 - Soczewki okularowe z pozostałych materiałów64)
      Przyrządy i urządzenia stosowane w medycynie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii, włączając aparaturę scyntygraficzną, inną aparaturę elektromedyczną oraz przyrządy do badania wzroku:
299 * 9018 31 - - Strzykawki, z igłami lub bez59)
300 * 9018 32 - - Metalowe igły do zastrzyków oraz igły chirurgiczne59)
301 * 9018 39 00 - - Pozostałe59)
302   9018 90 10 - - Przyrządy i aparatura, do pomiaru ciśnienia krwi
303   9018 90 50 - - Aparatura do transfuzji
304 ex* 9021 Przyrządy ortopedyczne, włącznie z kulami, pasami chirurgicznymi i przepuklinowymi; szyny i pozostałe przyrządy stosowane przy złamaniach; protezy; aparaty słuchowe i inne przyrządy zakładane, noszone lub wszczepiane, mające naceluskorygowanie wady lub kalectwa60)- z wyłączeniem CN 9021 21
305 * 9602 00 00 Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineralnego, obrobione oraz artykuły z takich materiałów; formowane lub rzeźbione artykuły z wosku, stearyny, gum i żywic naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; obrobiona, nieutwardzona żelatyna (z wyjątkiem żelatyny objętej pozycją 3503) oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny61)
      Podpaski higieniczne (wkładki) i tampony, pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły, z dowolnego materiału:
306 * 9619 00 30 - Z waty z materiałów włókienniczych62)
307 * 9619 00 71 - - - Podpaski higieniczne (wkładki)63)
308 * 9619 00 75 - - - Tampony63)
309 * 9619 00 79 - - - Inne63)
310 * 9619 00 81 - - - Pieluchy i wkładki dla niemowląt63)
311 * 9619 00 89 - - - Pozostałe (na przykład artykuły higieniczne dla osób nietrzymających moczu lub stolca)63)
312(uchylona)      
    bez względu na kod CN 1. Foteliki do przewozu dzieci w samochodach2. Sznurek do maszyn rolniczych3. Produkty uzdrowisk (bez napojów mineralnych) - wyłącznie:1) środki do kąpieli leczniczych: sól jodobromowa, szlam i ług,2) środki do okładów leczniczych, w tym kostki borowinowe,3) środki skoncentrowane do kuracji pitnej, w tym tabletki "ZUBER"4. Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika5. Produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską6. Publikacje w alfabecie Braille'a, jeżeli z uwagi na formę w całości przeznaczone są do użytku osób niewidomych i słabowidzących, oraz urządzenia do zapisywania i odczytywania tekstów w alfabecie Braille'a7. Błony rentgenowskie diagnostyczne8. Smoczki dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczone docelówmedycznych

 

 Objaśnienia:

- ex - zamieszczony przy kodzie CN oznacza, że dana pozycja dotyczy tylko towaru określonego nazwą w kolumnie Wyszczególnienie

- wykaz nie ma zastosowania dla zakresu importu towarów zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik

- objaśnienia do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod CN:

1) wyłącznie króliki dzikie

2) wyłącznie przeszkolone psy przewodniki dla ociemniałych

3) wyłącznie strusie żywe hodowlane

4) wyłącznie jedwabniki

5) z wyłączeniem tłuszczów technicznych

6) (uchylone)

7) z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%

8) wyłącznie: koperek (Anethum qeaveolens), szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

9) wyłącznie jadalne

10) wyłącznie lebiodka pospolita (Origanum vulgare) i bylica

11) wyłącznie ekstrakty i soki z mięsa

12) z wyłączeniem cukru klonowego i syropu klonowego, zawierającego dodatek środków aromatyzujących lub barwiących

13) z wyłączeniem ekstraktów i produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%

14) wyłącznie wafle

15) wyłącznie opłatki sakralne i podobne do tych opłatków produkty

16) wyłącznie wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże, których data minimalnej trwałości oznaczona zgodnie z odrębnymi przepisami nie przekracza 45 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 45 dni

17) wyłącznie bułka tarta

18) wyłącznie woda w postaci naturalnej i lód, włączając lód do celów chłodniczych innych niż żywnościowe

19) wyłącznie: niegazowane napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego; niegazowane napoje zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju

20) wyłącznie wywar

21) wyłącznie kreda mielona, pastewna i kreda mielona, nawozowa

22) wyłącznie mączka dolomitowa

23) wyłącznie ziemia ogrodnicza inna niż zawierająca torf jako zasadniczy składnik i inna niż będąca mieszaniną naturalnej gleby, piasku i minerałów

24) wyłącznie surowiec i półfabrykaty do produkcji torfu dla celów rolniczych oraz wyroby torfowe dla celów rolniczych

25) wyłącznie siarka sublimowana lub strącona

26) wyłącznie amoniak ciekły nawozowy i woda amoniakalna nawozowa

27) z wyłączeniem nawozów naturalnych

28) wyłącznie związki fosforowe do mieszanek paszowych

29) z wyłączeniem heksachlorobenzenu

30) wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego

31) wyłącznie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami Prawa farmaceutycznego, z wyłączeniem: kumaryny, metylokumaryny i etylokumaryny

32) z wyłączeniem cyjanamidu wapnia

33) wyłącznie sprzedawany jako nawóz

34) wyłącznie materiały formierskie dentystyczne na bazie wosku, w opakowaniach do sprzedaży detalicznej, materiały formierskie dentystyczne na bazie gipsu, pasty modelarskie i pozostałe preparaty; preparaty do stosowania w dentystyce na bazie gipsu, pozostałe

35) z wyłączeniem kazeiny do stosowania w przemyśle włókienniczym

36) wyłącznie albumina techniczna, albumina mleka

37) wyłącznie albumina techniczna

38) wyłącznie do stosowania w medycynie, stomatologii i weterynarii

39) wyłącznie do zastosowań nieprzemysłowych - wyłącznie medycznych

40) wyłącznie preparaty odkażające o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych i wirusobójczych, mające zastosowanie wyłącznie w ochronie zdrowia, na które zostało wydane pozwolenie tymczasowe albo dokonany wpis do rejestru produktów biobójczych w rozumieniu przepisów ustawy o produktach biobójczych

41) wyłącznie gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów - dla farmacji

42) wyłącznie testy i odczynniki diagnostyczne, medyczne

43) wyłącznie produkty i preparaty do użytku farmaceutycznego i chirurgicznego

44) wyłącznie węże medyczne

45) wyłącznie rękawice chirurgiczne

46) wyłącznie odpady ze skór wyprawionych, pył, proszek i mączka skórzana, z wyłączeniem odpadków skór garbowanych (bezwłosowych)

47) wyłącznie elementy składowe i wymienne do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych, z drewna

48) wyłącznie wata celulozowa, paczkowana

49) (uchylone)

50) (uchylone)

51) (uchylone)

52) (uchylone)

53) z wyłączeniem odziarnionych produktów roślinnych dla przemysłu włókienniczego

54) wyłącznie nity ze stali do wyrobów ortopedycznych, rehabilitacyjnych i protetycznych

55) wyłącznie części do narzędzi, przyrządów, aparatów i urządzeń medycyny ogólnej (do sterylizacji narzędzi, dezynfekcji i wyjaławiania itp.)

56) wyłącznie maszyny poligraficzne do pisma Braille'a

57) wyłącznie maszyny do pisania dla niewidomych

58) wyłącznie urządzenia komputerowe do pisma Braille'a (dla ociemniałych)

59) z wyłączeniem weterynaryjnych

60) z wyłączeniem protez dentystycznych

61) wyłącznie żelatyna nieutwardzona, obrobiona oraz wyroby z żelatyny nieutwardzonej, obrobionej

62) wyłącznie pieluszki, wkładki do pieluch i podobne artykuły sanitarne dla niemowląt i dla dorosłych

63) wyłącznie wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych

64) służące do korekty wzroku

 

 ZAŁĄCZNIK Nr  2  

WYKAZ TOWARÓW, KTÓRYCH IMPORT OBJĘTY JEST STAWKĄ PODATKU, O KTÓREJ MOWA W ART. 41 UST. 2A USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Pozycja Kod CN Wyszczególnienie
1   0201 Mięso z bydła, świeże lub schłodzone
2   0202 Mięso z bydła, zamrożone
3   0203 Mięso ze świń, świeże, schłodzone lub zamrożone
4   0204 Mięso z owiec lub kóz, świeże, schłodzone lub zamrożone
5   0205 00 Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone
6   0206 Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone
7   0207 Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone
8   0208 Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone
9 * 0209 Tłuszcz ze świń bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy, niewytapiane lub inaczej wyekstrahowane, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone1)
10   0210 Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone; jadalne mąki i mączki, z mięsa lub podrobów
11 ex 0301 Ryby żywe - z wyłączeniem CN 0301 11 00 i 0301 19 00
12   0302 Ryby świeże lub schłodzone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304
13   0303 Ryby zamrożone, z wyłączeniem filetów rybnych oraz pozostałego mięsa rybiego, objętych pozycją 0304
14   0304 Filety rybne i pozostałe mięso rybie (nawet rozdrobnione), świeże, schłodzone lub zamrożone
15   0305 Ryby suszone, solone lub w solance; ryby wędzone, nawet gotowane przed lub podczas procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi
16   0306 Skorupiaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; skorupiaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; skorupiaki, w skorupach, gotowane na parze lub w wodzie, nawet schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi
17   0307 Mięczaki, nawet w skorupach, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; mięczaki wędzone, nawet w skorupach, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki z mięczaków, nadające się do spożycia przez ludzi
18   0308 Bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w solance; wędzone bezkręgowce wodne, inne niż skorupiaki i mięczaki, nawet gotowane przed lub w trakcie procesu wędzenia; mąki, mączki i granulki, z bezkręgowców wodnych, innych niż skorupiaki i mięczaki, nadające się do spożycia przez ludzi
19   0401 Mleko i śmietana, niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego
20   0402 Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego
21   0403 Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub aromatycznego lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao
22   0404 Serwatka, nawet zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego; produkty składające się ze składników naturalnego mleka, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
23   0405 Masło i pozostałe tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka; produkty mleczarskie do smarowania
24   0406 Ser i twaróg
25 ex 0407 Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane - z wyłączeniem CN 0407 11 00, 0407 19 11 i 0407 19 19
26   0408 Jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego
27   0409 00 00 Miód naturalny
28   0410 00 00 Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
29(uchylona)      
30   0504 00 00 Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjątkiem rybich), całe i w kawałkach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone
31(uchylona)      
32(uchylona)      
33(uchylona)      
      Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; martwe zwierzęta objęte działem 1 lub 3, nienadające się do spożycia przez ludzi
34   0511 91 - - Produkty z ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych; martwe zwierzęta objęte działem 3
35(uchylona)36(uchylona)      
37   0701 Ziemniaki, świeże lub schłodzone
38   0702 00 00 Pomidory, świeże lub schłodzone
39   0703 Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone
40   0704 Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone
41   0705 Sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone
42   0706 Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone
43   0707 00 Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone
44   0708 Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone
45   0709 Pozostałe warzywa, świeże lub schłodzone
46   0710 Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone
47   0713 Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone
48   0714 Maniok, maranta, salep, topinambur, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca
      Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane
      - Orzechy leszczyny (Corylus spp.):
49   0802 21 00 - - W łupinach
50   0802 22 00 - - Bez łupin
      - Orzechy włoskie:
51   0802 31 00 - - W łupinach
52   0802 32 00 - - Bez łupin
53     Winogrona, świeże lub suszone:
  0806 10 - Świeże
54 ex 0807 Melony (włącznie z arbuzami) i papaje, świeże - z wyłączeniem CN 0807 20 00
55   0808 Jabłka, gruszki i pigwy, świeże
56   0809 Morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie (włącznie z nektarynami), śliwki i owoce tarniny, świeże
57 ex 0810 Pozostałe owoce, świeże - z wyłączeniem CN 0810 50 00, 0810 60 00 i 0810 90 20
58 * 0811 Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego3)
59     - Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta:
  0904 21 90 - - - Pozostałe
60 ex 0908 Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamony - z wyłączeniem CN 0908 31 00 i 0908 32 00
61 * 0909 Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu lub kminku; jagody jałowca4)
62 ex * 0910 Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne5)- z wyłączeniem CN 0910 11 00, 0910 12 00, 0910 20 90, 0910 91 90 i 0910 99 99
63   1001 Pszenica i meslin
64   1002 Żyto
65   1003 Jęczmień
66   1004 Owies
67   1005 Kukurydza
68   1006 Ryż
69   1007 Ziarno sorgo
70   1008 Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; pozostałe zboża
71   1101 00 Mąka pszenna lub z meslin
72   1102 Mąki ze zbóż, innych niż pszenica lub meslin
73   1103 Kasze, mączki i granulki, zbożowe
74   1104 Ziarna zbóż obrobione w inny sposób (na przykład łuszczone, miażdżone, płatkowane, perełkowane, krojone lub śrutowane), z wyjątkiem ryżu objętego pozycją 1006; zarodki zbóż całe, miażdżone, płatkowane lub mielone
75   1106 Mąka, mączka i proszek, z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713, z sago lub z korzeni, lub bulw, objętych pozycją 0714, lub z produktów objętych działem 8
76   1201 Nasiona soi, nawet łamane
77   1202 Orzeszki ziemne, nieprażone ani niepoddane w inny sposób obróbce cieplnej, nawet łuskane lub łamane
78   1203 00 00 Kopra
79   1204 00 Nasiona lnu, nawet łamane
80   1205 Nasiona rzepaku lub rzepiku, nawet łamane
81   1206 00 Nasiona słonecznika, nawet łamane
82 ex 1207 Pozostałe nasiona i owoce oleiste, nawet łamane - z wyłączeniem CN 1207 21 00 i 1207 29 00
83 * 1208 Mąka i mączka, z nasion lub owoców oleistych, innych niż z gorczycy6)
      Nasiona, owoce i zarodniki, w rodzaju stosowanych do siewu:
84   1209 91 - - Nasiona warzyw
85 ex 1209 99 - - Pozostałe - z wyłączeniem CN 1209 99 10
86 * 1211 Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami), w rodzaju stosowanych głównie w perfumerii, farmacji lub docelówowadobójczych, grzybobójczych lub podobnych, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet krojone, kruszone lub proszkowane7)
87   1212 91 - - Burak cukrowy
88   1302 20 - Substancje pektynowe, pektyniany i pektany
89   1302 31 00 - - Agar-agar
90 * 1501 Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozycją 0209 lub 15031)
91 * 1502 Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 15031)
92 * 1503 00 Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej6)
93 * 1504 Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6)
94 * 1506 00 00 Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6)
95 * 1507 Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6)
96 * 1508 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6)
97 * 1509 Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6)
98 * 1510 00 Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 15096)
99 * 1511 Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie6)
100 * 1512 Olej z nasion słonecznika, z krokosza barwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6)
101 * 1513 Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6)
102 * 1514 Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6)
103 ex * 1515 Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie6)- z wyłączeniem CN 1515 21 i 1515 29
104 * 1516 Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale nieprzetworzone6)
105 * 1517 Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 15166)
106   1601 00 Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyrobów
107 ex 1602 Pozostałe mięso, podroby lub krew, przetworzone lub zakonserwowane - z wyłączeniem CN 1602 10 00
108   1604 Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej
109   1605 Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane
      - Laktoza i syrop laktozowy:
110   1702 11 00 - - Zawierające 99% masy laktozy lub więcej, wyrażonej jako laktoza bezwodna, w przeliczeniu na suchą masę
111   1702 19 00 - - Pozostałe
112   1901 20 00 - Mieszaniny i ciasta, do wytworzenia wyrobów piekarniczych objętych pozycją 1905
113   1902 Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany
114   1904 Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub produktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukurydza) w postaci ziarna lub w postaci płatków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
115   1905 10 00 - Chleb chrupki
      - Sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tostowe
116   1905 40 90 - - Pozostałe
117   1905 90 10 - - Mace
118 * 1905 90 30 - - - Chleb, bułki, niezawierające dodatku miodu, jajek, sera lub owoców, a zawierające w suchej masie nie więcej niż 5% masy cukru i nie więcej niż 5% masy tłuszczu8)
119 * 1905 90 80 - - - - Pozostałe9)
120     Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006:
  2004 10 - Ziemniaki
121   2009 Soki owocowe (włączając moszcz gronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej
122   2105 00 Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao
123     Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone:
* 2106 90 98 - - - Pozostałe10)
124 * 2202 Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, lub wody aromatyzowane i pozostałe napoje bezalkoholowe, z wyłączeniem soków owocowych i warzywnych, objętych pozycja 200911)
125   2301 10 00 - Mąki, mączki i granulki, z mięsa lub podrobów; skwarki
126 * 2302 Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, przemiału lub innej obróbki zbóż i roślin strączkowych, nawet granulowane12)
127 * 2304 00 00 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego6)
128 * 2305 00 00 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych6)
129 * 2306 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż te objęte pozycją 2304 lub 23056)
130     Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny:
* 3501 10 90 - - Pozostałe13)
      - Albumina jaja:
131   3502 11 - - Suszona
132   3502 19 - - Pozostała
133(uchylona)      
134(uchylona)      
135(uchylona)      
136(uchylona)      

 

Objaśnienia:

- ex - zamieszczony przy kodzie CN oznacza, że dana pozycja dotyczy tylko towaru określonego nazwą w kolumnie Wyszczególnienie

- wykaz nie ma zastosowania dla zakresu importu towarów zwolnionych od podatku

- objaśnienia do podpozycji oznaczonych symbolem * umieszczonym w kolumnie Kod CN:

1) z wyłączeniem tłuszczów technicznych

2) (uchylone)

3) z wyłączeniem orzechów

4) wyłącznie kolendra, kmin i kminek

5) wyłącznie koperek (Anethum graveolens), szafran, kurkuma, tymianek, curry i inne nieprzetworzone rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane

6) wyłącznie jadalne

7) wyłącznie lebiodka pospolita (Origanum vulgare) i bylica

8) wyłącznie pieczywo świeże, którego data minimalnej trwałości, oznaczona odrębnymi przepisami nie przekracza 14 dni, a w przypadku oznaczania tych towarów zgodnie z odrębnymi przepisami wyłącznie terminem przydatności do spożycia, termin ten również nie przekracza 14 dni

9) wyłącznie bułka tarta

10) z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%

11) wyłącznie: niegazowane napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego; niegazowane napoje zawierające tłuszcz mlekowy, z wyłączeniem napojów, przy przygotowywaniu których wykorzystywany jest napar z kawy lub herbaty, niezależnie od udziału procentowego tego naparu w przygotowywanym napoju

12) z wyłączeniem śruty

13) z wyłączeniem kazeiny do stosowania w przemyśle włókienniczym

14) (uchylone)

15) (uchylone)

16) (uchylone)

 

 

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...