• Art. 18. reg. Sejmu - Kom...
  27.11.2020

Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Stan prawny aktualny na dzień: 27.11.2020

Dz.U.2012.0.32 t.j. - Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 18. Regulamin Sejmu


Komisje stałe

1.
Ustanawia się następujące komisje stałe:
1)
Administracji i Spraw Wewnętrznych,
1a)
do Spraw Petycji,
2)
do Spraw Służb Specjalnych,
3)
do Spraw Kontroli Państwowej,
3a)
do Spraw Unii Europejskiej,
3b)
do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych,
4)
Edukacji, Nauki i Młodzieży,
5)
Etyki Poselskiej,
6)
(uchylony),
7)
Finansów Publicznych,
8)
Gospodarki i Rozwoju,
8a)
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
9)
Infrastruktury,
9a)
Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii,
10)
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki,
11)
Kultury i Środków Przekazu,
12)
Łączności z Polakami za Granicą,
13)
Mniejszości Narodowych i Etnicznych,
14)
Obrony Narodowej,
15)
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa,
16)
Odpowiedzialności Konstytucyjnej,
16a)
Polityki Senioralnej,
17)
Polityki Społecznej i Rodziny,
17a)
(uchylony),
18)
Regulaminową i Spraw Poselskich,
18a)
(uchylony),
19)
Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
19a)
(uchylony),
20)
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,
21)
(uchylony);
21a)
(uchylony);
22)
Spraw Zagranicznych,
23)
Sprawiedliwości i Praw Człowieka,
24)
Ustawodawczą,
25)
Zdrowia.
2.
Przedmiotowy zakres działania komisji, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do Regulaminu Sejmu.
3.
Podziału części budżetowych pomiędzy komisje sejmowe dokonuje Marszałek Sejmu, po zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu, kierując się przedmiotowym zakresem działania komisji określonym w załączniku, o którym mowa w ust. 2.
Art. 18. Komisje stałe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...