• Art. 86. - Wejście ustaw...
  18.09.2019

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.09.2019

Dz.U.2019.0.784 t.j. - Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Obserwuj akt

Art. 86. refundacja leków


Wejście ustawy w życie

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem:
1)
art. 11 decyzja w sprawie objęcia refundacją, art 17-23, art. 41 umowa na realizację recept ust. 1-5 i 8, art. 48 umowa o wystawianie recept refundowanych ust. 1-6, art. 63 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pkt 26, art. 67 przepis przejściowy, art. 68 przepis przejściowy ust. 2 i 3, art. 71 przepis przejściowy, art. 74 przepis przejściowy, art. 79 przepis przejściowy i art. 80 przepis przejściowy, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2)
art. 63 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych pkt 13, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 13.06.2011 r. - Dz.U. z 2011 r. poz. 696]
Art. 86. Wejście ustawy w życie - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 6
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Radca prawny
Poznań (woj. wielkopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Grodzisk (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...