• Art. 80. - Przepis przej...
  22.09.2019

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 22.09.2019

Dz.U.2019.0.784 t.j. - Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Obserwuj akt

Art. 80. refundacja leków


Przepis przejściowy

1.
Fundusz podejmie działania konieczne do zawarcia i niezwłocznie zawiera umowy, o których mowa w art. 41 umowa na realizację recept i art. 48 umowa o wystawianie recept refundowanych, z podmiotami prowadzącymi apteki oraz osobami uprawnionymi, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 14 lit. b i c.
2.
Strony umów określonych w art. 34 uchylony ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 63 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dostosują ich treść do przepisów niniejszej ustawy w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r.
3.
Fundusz w terminie 15 dni od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu:
1)
przekaże ministrowi właściwemu do spraw zdrowia zestawienie, o którym mowa w art. 102 zadania Prezesa Funduszu ust. 5 pkt 26 ustawy, o której mowa w art. 63 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
2)
poda do publicznej wiadomości informacje, o których mowa w art. 102 zadania Prezesa Funduszu ust. 5 pkt 27 i 29 ustawy, o której mowa w art. 63 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą
- za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia ogłoszenia niniejszej ustawy.
4.
Minister właściwy do spraw zdrowia podejmie czynności mające na celu powołanie Komisji Ekonomicznej, o której mowa w art. 17 Komisja Ekonomiczna, oraz Rady Przejrzystości, o której mowa w art. 31s Rada Przejrzystości ustawy, o której mowa w art. 63 zmiana ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 80. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Radca prawny
Poznań (woj. wielkopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Grodzisk (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...