• Art. 7. - Urzędowa marża...
  10.07.2020

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 10.07.2020

Dz.U.2020.0.357 t.j. - Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Obserwuj akt

Art. 7. refundacja leków


Urzędowa marża hurtowa

1.
Ustala się urzędową marżę hurtową w wysokości 5% urzędowej ceny zbytu.
2.
Przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, są obowiązani stosować marżę, o której mowa w ust. 1.
3.
Marża, o której mowa w ust. 1, może być dzielona pomiędzy przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy.
4.
Ustala się urzędową marżę detaliczną naliczaną od ceny hurtowej leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej, w wysokości:
od do zasada marży
- 5,00 zł 40%
5,01 zł 10,00 zł 2 zł + 30% x (x - 5,00 zł)
10,01 zł 20,00 zł 3,50 zł + 20% x (x - 10,00 zł)
20,01 zł 40,00 zł 5,50 zł + 15% x (x - 20,00 zł)
40,01 zł 80,00 zł 8,50 zł + 10% x (x - 40,00 zł)
80,01 zł 160,00 zł 12,50 zł + 5% x (x - 80,00 zł)
160,01 zł 320,00 zł 16,50 zł + 2,5% x (x - 160,00 zł)
320,01 zł 640,00 zł 20,50 zł + 2,5% x (x - 320,00 zł)
640,01 zł 1.280,00 zł 28,50 zł + 2,5% x (x - 640,00 zł)
1.280,01 zł 44,50 zł + 1,25% x (x - 1.280,00 zł)

– gdzie x oznacza cenę hurtową leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo wyrobu medycznego stanowiącego podstawę limitu, uwzględniającą liczbę DDD leku, jednostek środka spożywczego
specjalnego przeznaczenia żywieniowego w opakowaniu albo liczbę jednostkowych wyrobów medycznych, albo liczbę jednostek wyrobu medycznego.
5.
Podmioty uprawnione do obrotu detalicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, są obowiązane stosować marżę, o której mowa w ust. 4.
6.
Dla leków wydawanych w trybie, o którym mowa w art. 46 prawo do bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności"Rp" lub "Rpz", ustawy o świadczeniach, dla których nie ustalono limitu finansowania, stosuje się urzędową marżę detaliczną, w wysokości określonej w ust. 4, liczoną od ceny hurtowej, i nie może być wyższa niż 20 zł.
7.
Dla leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wydawanych w trybie, o którym mowa w art. 39 refundacja leku nieposiadającego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium RP, ust. 1, ustala się marżę hurtową w wysokości 10%. Marża detaliczna wynosi 100% wartości urzędowej marży detalicznej ustalonej w ust. 4 dla danego przedziału ceny hurtowej.
8.
Dla leków, o których mowa w art. 6 kategorie dostępności refundacyjnej, ust. 5, ustala się marżę detaliczną w wysokości 25% liczoną od kosztu jego sporządzenia.
Art. 7. Urzędowa marża hurtowa - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...