• Art. 68. - Przepis przej...
  18.09.2019

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.09.2019

Dz.U.2019.0.784 t.j. - Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Obserwuj akt

Art. 68. refundacja leków


Przepis przejściowy

1.
Minister właściwy do spraw zdrowia ustali pierwszy wykaz, o którym mowa w art. 37 obwieszczenie o wykazach refundowanych leków, środków i wyrobów medycznych ust. 1 na dzień 1 stycznia 2012 r.
2.
Pierwszy wykaz zawiera dane, o których mowa w art. 37 obwieszczenie o wykazach refundowanych leków, środków i wyrobów medycznych ust. 2, przy czym dane, o których mowa w art. 37 obwieszczenie o wykazach refundowanych leków, środków i wyrobów medycznych ust. 2 pkt 2-7, są ustalone w sposób określony w ust. 3.
3.
Lekom, środkom spożywczym specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobom medycznym objętym pierwszym wykazem:
1)
nadaje się kategorię dostępności refundacyjnej, o której mowa w art. 6 kategorie dostępności refundacyjnej ust. 1:
a) pkt 1 lit. a - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
b) pkt 1 lit. b - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
c) pkt 2 - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
d) pkt 3 - w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4;
2)
przypisuje się limity finansowania i ustala grupy limitowe, na zasadach określonych w art. 15 kwalifikacja do grup limitowych;
3)
przypisuje się odpłatności na zasadach określonych w art. 14 kwalifikacja do płatności;
4)
ustala się urzędową cenę zbytu w trybie, o którym mowa w art. 67 przepis przejściowy.
Art. 68. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Radca prawny
Poznań (woj. wielkopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Grodzisk (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...