• Art. 30. - Wnioski w spr...
  18.09.2019

Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.09.2019

Dz.U.2019.0.784 t.j. - Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Obserwuj akt

Art. 30. refundacja leków


Wnioski w sprawie objęcia refundacją i ustalenia lub zmiany urzędowych cen zbytu składane przez importera równoległego

1.
Wymagania, o których mowa w art. 24 wnioski w sprawie objęcia refundacją i ustalenia lub zmiany urzędowych cen zbytu, ust. 2 pkt 1, art. 25 wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu, pkt 12 i 13, art. 26 wniosek o podwyższenie urzędowej ceny zbytu, pkt 1 lit. g oraz pkt 2 lit. g, art. 28 wniosek o ustalenie albo zmianę urzędowej ceny zbytu, pkt 7 lit. c, nie dotyczą wniosków, o których mowa w art. 24 wnioski w sprawie objęcia refundacją i ustalenia lub zmiany urzędowych cen zbytu, ust. 1, składanych przez wnioskodawcę będącego importerem równoległym.
2.
Wymagania, o których mowa w art. 25 wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu pkt 14, nie dotyczą wniosków, o których mowa w art. 24 wnioski w sprawie objęcia refundacją i ustalenia lub zmiany urzędowych cen zbytu ust. 1 pkt 1, w odniesieniu do leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, który w dniu złożenia tego wniosku był zawarty w wykazie, o którym mowa w art. 37 obwieszczenie o wykazach refundowanych leków, środków i wyrobów medycznych ust. 1, w danym wskazaniu. Do wniosków tych nie stosuje się przepisów art. 12 kryteria objęcia refundacją pkt 2, art. 13 kryteria ustalania urzędowej ceny zbytu ust. 1 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 35 analiza weryfikacyjna i rekomendacja wniosku objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu.
Art. 30. Wnioski w sprawie objęcia refundacją i ustalenia... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Radca prawny
Poznań (woj. wielkopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Grodzisk (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...