• § 6. - Forma i język pro...
  28.01.2020

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Stan prawny aktualny na dzień: 28.01.2020

Dz.U.2018.0.1935 t.j. - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

§ 6 proj.budowl.


Forma i język projektu budowlanego

1.
Projekt budowlany należy sporządzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkę przystosowaną do formatu A4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu.
2.
Dopuszcza się oprawę projektu budowlanego w tomy obejmujące:
1)
projekt zagospodarowania działki lub terenu, oświadczenie, o którym mowa w art. 34 projekt budowlany ust. 3 pkt 3 ustawy, oraz informację o obszarze oddziaływania obiektu;
2)
projekt architektoniczno-budowlany i wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, o których mowa w art. 34 projekt budowlany ust. 3 pkt 4 ustawy.
3.
Do zamierzenia budowlanego zawierającego więcej niż jeden obiekt budowlany lub dotyczącego obiektu budowlanego wielkogabarytowego można stosować oprawę wielotomową.
4.
Projekt budowlany należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach wymienionych w załączniku do rozporządzenia lub inne objaśnione w legendzie.
5.
(uchylony).
§ 6 Forma i język projektu budowlanego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Radca prawny
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...