• Art. 12a. - Oddalenie wn...
  15.12.2018

Prawo upadłościowe

Stan prawny aktualny na dzień: 15.12.2018

Dz.U.2017.0.2344 t.j. - Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe

Art. 12a. Pr. upadłościowe


Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu spornego charakteru wierzytelności

Sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez wierzyciela, jeżeli dłużnik wykaże, że wierzytelność ma w całości charakter sporny, a spór zaistniał między stronami przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...