• Prawo spółdzielcze
  01.11.2020

Prawo spółdzielcze

Stan prawny aktualny na dzień: 01.11.2020

Dz.U.2020.0.275 t.j. - Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze

Rozdział 3. Inne spółdzielnie zajmujące się produkcją rolną

§ 1.
Poza spółdzielniami wymienionymi w rozdziale 1 niniejszego działu mogą być tworzone inne spółdzielnie, których podstawowym przedmiotem działalności jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa rolnego.
§ 2.
Jeżeli w takich spółdzielniach członkowie-osoby fizyczne mają według statutu wynikający z członkostwa obowiązek wnoszenia w całości lub w części wkładów gruntowych i pieniężnych oraz pracy w spółdzielni, to - w braku odmiennych postanowień statutowych - stosuje się do nich odpowiednio przepisy art 142-145, art 147-149, 151-168, art. 171 uchylony i art. 172 nabycie nieruchomości przez zasiedzenie i odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Statut może w szczególności przewidywać odpowiednie stosowanie wyłącznie przepisów art 142-145, 147-149, 151-154 i odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rolniczych spółdzielni produkcyjnych, a w pozostałym zakresie - przepisów części I tytułu I działu VII i przepisów prawa pracy. Dotyczy to zwłaszcza tworzonych z inicjatywy kółek rolniczych spółdzielni zrzeszających osoby fizyczne.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...