• Prawo spółdzielcze
  29.11.2020

Prawo spółdzielcze

Stan prawny aktualny na dzień: 29.11.2020

Dz.U.2020.0.275 t.j. - Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze

Oddział 4. Dochodzenie i ochrona roszczeń z tytułu pracy

Roszczeń z tytułu wynagrodzenia za pracę członek może dochodzić w drodze sądowej bez wyczerpania postępowania wewnątrzspółdzielczego.
Porównania: 1
Roszczenia członka i domownika z tytułu wykonywanej pracy przedawniają się z upływem lat trzech od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
Porównania: 1
Wynagrodzenia członka i domownika za pracę korzystają z takiej samej ochrony, jaką prawo zapewnia wynagrodzeniu pracownika.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...