• Prawo spółdzielcze
  20.10.2020

Prawo spółdzielcze

Stan prawny aktualny na dzień: 20.10.2020

Dz.U.2020.0.275 t.j. - Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze

Oddział 1. Przedmiot działalności i członkostwo

Przedmiotem działalności rolniczej spółdzielni produkcyjnej jest prowadzenie wspólnego gospodarstwa rolnego oraz działalności na rzecz indywidualnych gospodarstw rolnych członków. Spółdzielnia może również prowadzić inną działalność gospodarczą.
Porównania: 1
§ 1.
Członkami spółdzielni mogą być rolnicy będący:
1)
właścicielami lub posiadaczami samoistnymi gruntów rolnych;
2)
dzierżawcami, użytkownikami lub innymi posiadaczami zależnymi gruntów rolnych.
§ 2.
Członkami spółdzielni mogą być również inne osoby mające kwalifikacje przydatne do pracy w spółdzielni.
§ 3.
(uchylony)
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...