• Art. 171. Pr. Spółdz. - P...
  04.12.2020

Prawo spółdzielcze

Stan prawny aktualny na dzień: 04.12.2020

Dz.U.2020.0.275 t.j. - Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze

Art. 171. Pr. Spółdz.


Podział pozostałego dochodu między członków i domowników z tytułu wykonywanej pracy

§ 1.
Część dochodu ogólnego powstała po dokonaniu odpisów, o których mowa w art. 154a powiększenie wkładów pieniężnych z dochodu ogólnego, art. 167 rodzaje funduszy własnych w spółdzielni i art. 168 zasady podziału dochodu ogólnego, stanowi dochód podzielny podlegający podziałowi między członków i domowników z tytułu wykonywania pracy.
§ 2.
Statut może przewidywać uprawnienie walnego zgromadzenia do dokonywania odpisów z dochodu podzielnego na rezerwę stabilizacji udziału w dochodzie członków i domowników w latach następnych. W takim wypadku statut powinien określać zasady wykorzystywania tej rezerwy.
§ 3.
Podział dochodu podzielnego następuje w ciągu miesiąca po zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie sprawozdania finansowego danego roku obrachunkowego. Na poczet podziału spółdzielnia może wypłacać członkom i domownikom zaliczki według zasad ustalonych w statucie.
Art. 171. Podział pozostałego dochodu między członków i d... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...