• Art. 77. pr. przewoz. - P...
  12.07.2020

Prawo przewozowe

Stan prawny aktualny na dzień: 12.07.2020

Dz.U.2020.0.8 t.j. - Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe

Art. 77. pr. przewoz.


Przedawnienie roszczeń

1.
Z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 78 roszczenia między przewoźnikami, roszczenia dochodzone na podstawie ustawy lub przepisów wydanych w jej wykonaniu przedawniają się z upływem roku.
2.
Roszczenia z tytułu zwłoki w przewozie, która nie spowodowała ubytku lub uszkodzenia przesyłki, przedawniają się z upływem 2 miesięcy od dnia wydania przesyłki.
3.
Przedawnienie biegnie dla roszczeń z tytułu:
1)
utraty przesyłki - od dnia, w którym uprawniony mógł uznać przesyłkę za utraconą;
2)
ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w dostarczeniu - od dnia wydania przesyłki;
3)
szkód nie dających się z zewnątrz zauważyć - od dnia protokolarnego ustalenia szkody;
4)
zapłaty lub zwrotu należności - od dnia zapłaty, a gdy jej nie było - od dnia, w którym powinna była nastąpić;
5)
niedoboru lub nadwyżki przy likwidacji przesyłek - od dnia dokonania likwidacji;
6)
innych zdarzeń prawnych - od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
4.
Bieg przedawnienia zawiesza się na okres od dnia wniesienia reklamacji lub wezwania do zapłaty do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację lub wezwania do zapłaty i zwrócenia załączonych dokumentów, najwyżej jednak na okres przewidziany do załatwienia reklamacji lub wezwania do zapłaty.
Art. 77. Przedawnienie roszczeń - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...