• Art. 138. ochr. środow. -...
  21.04.2019

Prawo ochrony środowiska

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2019

Dz.U.2018.0.799 t.j. - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Art. 138. ochr. środow.


Obowiązek właściciela w zakresie eksploatacji instalacji

1.
Eksploatacja instalacji oraz urządzenia zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska jest, z zastrzeżeniem art. 139 podmioty obowiązane do przestrzegania wymagań ochrony środowiska, obowiązkiem ich właściciela, chyba że wykaże on, iż władającym instalacją lub urządzeniem jest na podstawie tytułu prawnego inny podmiot.
2.
(uchylony)
Art. 138. Obowiązek właściciela w zakresie eksploatacji i... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Porównania: 1
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...