• Prawo o ustroju sądów pow...
  20.01.2021

Prawo o ustroju sądów powszechnych

Stan prawny aktualny na dzień: 20.01.2021

Dz.U.2020.0.2072 t.j. - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

Rozdział 3. Kuratorzy sądowi

§ 1.
Kuratorzy sądowi pełnią swoje czynności zawodowo (kuratorzy zawodowi) albo społecznie (kuratorzy społeczni).
§ 2.
Zasady organizacji służby kuratorskiej i wykonywania obowiązków przez kuratorów sądowych oraz status kuratorów sądowych określa odrębna ustawa.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...