• Art. 211. - Przepis karm...
  18.09.2019

Prawo lotnicze

Stan prawny aktualny na dzień: 18.09.2019

Dz.U.2019.0.1580 t.j. - Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze

Obserwuj akt

Art. 211. Pr.awo lotnicze


Przepis karmy

1.
Kto:
1)
wykonuje lot przy użyciu statku powietrznego nieposiadającego wymaganej zdatności do lotów lub niezgodnie z ograniczeniami określonymi w świadectwie zdatności do lotów,
2)
wbrew obowiązkom określonym w art. 45 warunki używania na terytorium RP statku powietrznego wykonuje lot statkiem powietrznym,
2a)
wbrew art. 53 świadectwo zdatności w zakresie hałasu wykonuje lot z naruszeniem wymagań dotyczących ochrony środowiska przed nadmiernym hałasem statków powietrznych i zanieczyszczeniami ziemi, wody i powietrza,
3)
wbrew art. 84 system ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lotniska lub wymaganiom zawartym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 85 rozporządzenie w sprawie przygotowania i działania lotniska w sytuacji zagrożenia ustawy, nie dopełniając ciążącego na nim obowiązku, narusza przepisy o ratownictwie na lotniskach i ochronie przeciwpożarowej lotnisk,
4)
wbrew art. 87 obiekty naturalne i sztuczne w pobliżu lotnisk ust. 1, art. 871 przeszkody lotnicze ust. 6, 7 i 10 i art. 872 znakowanie przeszkód lotniczych ust. 1 ustawy wznosi przeszkody lotnicze, dopuszcza do ich powstania lub ich nie usuwa lub przeszkód takich nie zgłasza lub nie oznakowuje,
4a)
wbrew art. 874 ograniczenie nasadzeń i upraw w pobliżu lotniska ust. 1 i art. 876 zakazy niektórych działań w pobliżu lotniska sadzi, uprawia, lub dopuszcza do wzrostu drzewa lub krzewu stanowiącego przeszkodę lotniczą lub zasłaniającego świetlne systemy podejścia, dokonuje budowy lub rozbudowy obiektu budowlanego, sprzyjającego występowaniu zwierząt stwarzających zagrożenie dla ruchu lotniczego statków powietrznych, a także hoduje lub wypuszcza ptaki stwarzające zagrożenie dla ruchu statków powietrznych,
5)
wbrew art. 97 zakaz wykonywanie niektórych czynności lotniczych ustawy wykonuje lot lub inne czynności lotnicze, nie mając ważnej licencji lub świadectwa kwalifikacji lub niezgodnie z ich treścią i warunkami,
6)
wbrew art. 105 obowiązek poddania się badaniom lotniczo-lekarskim ust. 2 ustawy wykonuje loty lub inne czynności lotnicze mimo utraty wymaganej sprawności psychicznej i fizycznej,
7)
wbrew art. 115 uprawnienia dowódcy statku powietrznego ust. 1 ustawy nie wykonuje poleceń dowódcy statku powietrznego związanych z bezpieczeństwem lotu,
8)
wbrew art. 122 obowiązki użytkownika polskiej przestrzeni powietrznej ust. 2 nie wykonuje poleceń organów, o których mowa w tym przepisie,
9)
wbrew art. 123 pokazy lotnicze ust. 1 wykonuje lot próbny, akrobacyjny nad osiedlem lub innym skupiskiem ludności,
9a)
wbrew art. 123 pokazy lotnicze ust. 2 dokonuje w czasie lotu zrzutu ze statku powietrznego,
10)
działając we własnym imieniu lub za osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej prowadzącą przedsiębiorstwo:
a) podejmuje lub prowadzi działalność gospodarczą w zakresie transportu lotniczego i innych usług lotniczych bez wymaganej koncesji, zezwolenia lub certyfikatu albo niezgodnie z ich warunkami i ograniczeniami,
b) uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie przez członków Komisji lub osoby, o których mowa w art. 136 uprawnienia członków Komisji Badania Wypadków Lotniczych ust. 3 i 3a, czynności, o których mowa w art. 136 uprawnienia członków Komisji Badania Wypadków Lotniczych ust. 1 i 2,
11)
(uchylony)
12)
wbrew zakazom określonym w art. 87a emisja wiązki lasera lub światła z innych źródeł w strefach przestrzeni powietrznej emituje lub powoduje emisję wiązki lasera lub światła z innych źródeł w kierunku statku powietrznego w sposób mogący spowodować olśnienie, oślepienie lub wystąpienie poświaty i w rezultacie stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa statku powietrznego lub zdrowia załogi i pasażerów na jego pokładzie
- podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku.
2.
Tym samym karom podlega, kto, nie dopełniając ciążącego na nim obowiązku, dopuszcza do popełnienia czynów określonych w ust. 1.
Art. 211. Przepis karmy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Radca prawny
Poznań (woj. wielkopolskie)
Mediator
Poznań (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Grodzisk (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...