• Art. 12d. - Rozporządzen...
  21.01.2021

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Stan prawny aktualny na dzień: 21.01.2021

Dz.U.2020.0.2052 t.j. - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Art. 12d. geod. i kartogr.


Rozporządzenie w sprawie wzorów zgłoszeń, zawiadomienia i protokołu weryfikacji

1.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór zgłoszenia prac geodezyjnych,
2)
(uchylony)
3)
wzór zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac,
4)
wzór protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
– mając na względzie zapewnienie jednolitości informacji o planowanych i wykonywanych pracach geodezyjnych , jak również zapewnienie wysokiej jakości i kompletności danych i materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz szczególne znaczenie zbiorów danych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
2.
(uchylony)
Art. 12d. Rozporządzenie w sprawie wzorów zgłoszeń, zawia... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...