• Art. 37ra. - Przechowywa...
  22.04.2019

Prawo farmaceutyczne

Stan prawny aktualny na dzień: 22.04.2019

Dz.U.2019.0.499 t.j. - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne

Obserwuj akt

Art. 37ra. prawo farm.


Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji badania klinicznego

1.
Sponsor i badacz są obowiązani do przechowywania podstawowej dokumentacji badania klinicznego przez okres 5 lat od początku roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zakończono badanie kliniczne, chyba że umowa między sponsorem a badaczem przewiduje dłuższy okres.
2.
Dokumentacja badania klinicznego jest udostępniana na każde żądanie Prezesa Urzędu.
3.
Dokumentacja badania klinicznego niekomercyjnego jest udostępniana również na żądanie Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie weryfikacji udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej w związku z art. 37k obowiązki sponsora badania klinicznego ust. 1–1b.
Art. 37ra. Przechowywanie i udostępnianie dokumentacji ba... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...