• Art. 50. Pr. bud. - Post...
  02.06.2020

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 02.06.2020

Dz.U.2019.0.1186 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 50. Pr. bud.


Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych

1.
W przypadkach innych niż określone w art. 48 decyzja o rozbiórce obiektu budowlanego ust. 1 lub w art. 49b nakaz rozbiórki i wstrzymanie robót budowlanych ust. 1 organ nadzoru budowlanego wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót budowlanych wykonywanych:
1)
bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia lub
2)
w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska, lub
3)
na podstawie zgłoszenia z naruszeniem art. 30 obowiązek zgłoszenia budowy i robót budowlanych ust. 1, lub
4)
w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę, projekcie budowlanym lub w przepisach.
2.
W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych należy:
1)
podać przyczynę wstrzymania robót;
2)
ustalić wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń.
3.
W postanowieniu o wstrzymaniu robót budowlanych można nałożyć obowiązek przedstawienia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia, inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych lub odpowiednich ocen technicznych bądź ekspertyz.
4.
Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych traci ważność po upływie 2 miesięcy od dnia doręczenia, chyba że w tym terminie zostanie wydana decyzja, o której mowa w art. 50a nakaz rozbiórki obiektu pkt 2 albo w art. 51 decyzje organu po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu budowy ust. 1.
5.
Na postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych służy zażalenie.
Art. 50. Postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 1090 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...