• Art. 49a. Pr. bud. - Zwr...
  02.06.2020

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 02.06.2020

Dz.U.2019.0.1186 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 49a. Pr. bud.


Zwrot opłaty legalizacyjnej

1.
W przypadku uchylenia w postępowaniu odwoławczym decyzji, o której mowa w art. 49 czynności organu przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu i wznowienia robót ust. 4, i wydania decyzji, o której mowa w art. 48 decyzja o rozbiórce obiektu budowlanego ust. 1, opłata legalizacyjna podlega zwrotowi, z zastrzeżeniem ust.2, w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia wykonania rozbiórki.
2.
Jeżeli wykonanie decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego odbywa się w trybie wykonania zastępczego, o którym mowa w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, opłatę legalizacyjną zalicza się w poczet kosztów wykonania zastępczego.
Art. 49a. Zwrot opłaty legalizacyjnej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Kraków (woj. małopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Radca prawny
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...