• Art. 36. Pr. bud. - Doda...
  16.07.2020

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 16.07.2020

Dz.U.2019.0.1186 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 36. Pr. bud.


Dodatkowe elementy decyzji o pozwoleniu na budowę

1.
W decyzji o pozwoleniu na budowę organ administracji architektoniczno-budowlanej, w razie potrzeby:
1)
określa szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych;
2)
określa czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych;
3)
określa terminy rozbiórki:
a) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania,
b) tymczasowych obiektów budowlanych;
4)
określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie;
5)
zamieszcza informację o obowiązkach i warunkach, wynikających z art. 54 rozpoczęcie użytkowania obiektu lub art. 55 decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.
6)
(uchylony)
2.
(uchylony)
Art. 36. Dodatkowe elementy decyzji o pozwoleniu na budowę - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 504 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Radca prawny
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...