• Art. 30a. - Informacje w...
  16.07.2020

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 16.07.2020

Dz.U.2019.0.1186 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 30a. Pr. bud.


Informacje w Biuletynie Informacji Publicznej o zgłoszeniu budowy

W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:
1)
doręczenia zgłoszenia – informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora
oraz adres i opis projektowanego obiektu;
2)
wniesienia sprzeciwu – informację o dacie jego wniesienia;
3)
upływu terminu, o którym mowa w art. 30 obowiązek zgłoszenia budowy i robót budowlanych ust. 5 – informację o braku wniesienia sprzeciwu.
Art. 30a. Informacje w Biuletynie Informacji Publicznej o... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Radca prawny
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...