• § 20. - Udostępnianie ba...
  25.09.2020

Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Stan prawny aktualny na dzień: 25.09.2020

Dz.U.2012.0.352 - Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

Obserwuj akt

§ 20 osnowy geodez.


Udostępnianie baz danych

1.
Udostępnianie bazy danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz bazy danych szczegółowych osnów geodezyjnych odbywa się poprzez geoportal infrastruktury informacji przestrzennej, o którym mowa w art. 13 geoportal infrastruktury informacji przestrzennej ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489).
2.
Dane są udostępniane w zestandaryzowanych zbiorach informacji, obejmujących:
1)
zbiór podstawowy - zawierający dane wymienione w tabeli nr 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
2)
zbiór rozszerzony - zawierający dane wymienione w tabeli nr 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia oraz odpowiednio:
a) w odniesieniu do punktów osnowy poziomej - zawierający dane wymienione w tabelach nr 8 i 9 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
b) w odniesieniu do punktów osnowy wysokościowej - zawierający dane wymienione w tabelach nr 5-7 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
c) w odniesieniu do punktów osnowy grawimetrycznej - zawierający dane wymienione w tabelach nr 3 i 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
d) w odniesieniu do punktów osnowy magnetycznej - zawierający dane wymienione w tabeli nr 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
3)
zbiór zupełny - zawierający dane wymienione w tabelach nr 1-18 załącznika nr 3 do rozporządzenia
- przy czym udostępniane dane mogą dotyczyć jednego albo wielu rodzajów osnów.
§ 20 Udostępnianie baz danych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...