• Art. 46d. - Udostępniani...
  21.04.2019

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2019

Dz.U.2018.0.800 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 46d. Ordynacja podatk.


Udostępnianie informacji z rejestru zastawów

§ 1.
Rejestr zastawów jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ prowadzący ten rejestr.
§ 2.
Bezpłatne wyszukiwanie w rejestrze zastawów informacji, o których mowa w art. 46c wypis z rejestru zastawów i zaświadczenie § 1, odbywa się za pośrednictwem aplikacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ prowadzący ten rejestr. Przepis art. 46c wypis z rejestru zastawów i zaświadczenie § 6 stosuje się odpowiednio.
Art. 46d. Udostępnianie informacji z rejestru zastawów - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...