• Art. 297c. - Podmioty up...
  21.01.2021

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 21.01.2021

Dz.U.2020.0.1325 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 297c. Ordynacja podatk.


Podmioty uprawnione do dostępu do informacji stanowiących tajemnicę bankową

§ 1.
Dane, informacje i dokumenty, o których mowa w dziale IIIB, w tym zawierające dane stanowiące tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową, Szef Krajowej Administracji Skarbowej udostępnia wyłącznie:
1)
organom Krajowej Administracji Skarbowej – w celu realizacji ich ustawowych zadań;
2)
Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej – zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
3)
innym organom wymienionym w art. 297 udostępnianie akt przez naczelników urzędów skarbowych i urzędów celno-skarbowych – na zasadach określonych w tych przepisach.
§ 2.
Udostępnienie, o którym mowa w § 1, może następować za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.”;
Art. 297c. Podmioty uprawnione do dostępu do informacji s... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...