• Art. 107. Ord. Podatk. - ...
  17.01.2021

Ordynacja podatkowa

Stan prawny aktualny na dzień: 17.01.2021

Dz.U.2020.0.1325 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

Art. 107. Ordynacja podatk.


Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości podatkowe podatnika

§ 1.
W przypadkach i w zakresie przewidzianych w niniejszym rozdziale za zaległości podatkowe podatnika odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem również osoby trzecie.
§ 1a.
Osoby trzecie odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z następcą prawnym podatnika za przejęte przez niego zaległości podatkowe.
§ 2.
Jeżeli dalsze przepisy nie stanowią inaczej, osoby trzecie odpowiadają również za:
1)
podatki niepobrane oraz pobrane, a niewpłacone przez płatników lub inkasentów;
2)
odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych;
3)
niezwrócone w terminie zaliczki naliczonego podatku od towarów i usług oraz za oprocentowanie tych zaliczek;
4)
koszty postępowania egzekucyjnego.
§ 3.
Ogłoszenie upadłości podatnika lub jego następcy prawnego nie ma wpływu na naliczanie odsetek za zwłokę w odniesieniu do osoby trzeciej.
Art. 107. Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości po... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Orzeczenia: 336 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...