• Art. 76. - Zamiana akcji...
  13.12.2019

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 13.12.2019

Dz.U.2019.0.623 t.j. - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Art. 76. oferta. publ. spół.


Zamiana akcji spółki publicznej

1.
W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 przekroczenie progu 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, mogą być nabywane wyłącznie:
1)
zdematerializowane:
a) akcje innej spółki,
b) kwity depozytowe,
c) listy zastawne;
2)
obligacje emitowane przez Skarb Państwa.
1a.
W zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do zapisywania się na zamianę akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 74 przekroczenie progu 66 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, mogą być nabywane wyłącznie zdematerializowane akcje innej spółki lub inne zdematerializowane zbywalne papiery wartościowe dające prawo głosu w spółce.
2.
W przypadku gdy przedmiotem wezwania mają być wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie musi przewidywać możliwość sprzedaży akcji przez podmiot zgłaszający się w odpowiedzi na to wezwanie, po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 kryteria ceny akcji w wezwaniu, wniosek o zgodę na cenę nie spełniającą wymaganych kryteriów ust. 1-3.
Art. 76. Zamiana akcji spółki publicznej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Aplikant
Poznań (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Radca prawny
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
Radca prawny
Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie)
Zobacz cały akt prawny
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...